Skattesats, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 32 402 invånare. Under 2021 uppgick kommunalskatten i Karlshamns kommun till 34,37 procent, vilket var den 33:e högsta i Sverige.

Redovisas som den sammanlagda skattesatsen som består av en skattesats till kommunen och en skattesats till landstinget. Begravningsavgiften är exkluderad liksom avgifter till religiösa samfund.