Befolkningsökning, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har en befolkning på 32 473 människor (2019). Landarealen är 491 kvadratkilometer.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.