Befolkningsökning, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 31 996 invånare. Mellan åren 2020-2023 var befolkningsökningen i Karlshamns kommun den 76:e lägsta i landet med −1,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.