Befolkningsökning, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 32 226 invånare. Mellan åren 2018-2021 var befolkningsökningen i Karlshamns kommun den 91:a lägsta i landet med −0,3 procent.

Procentuell befolkningstillväxt i kommunen på tre års sikt. Ett negativt värde visar alltså på en minskad befolkning under perioden och vice versa.