Invånare i kommunen, Karlshamn

Karlshamns kommun ligger i Blekinge län och har 32 216 invånare. Antalet invånare i kommunen är det 83 i landet.

Antal personer boende i kommunen den 31 december varje år.