Regionernas kostnader och intäkter

Regionernas kostnader uppgick till 375 miljarder kronor år 2019. Den stora merparten av detta svarade hälso- och sjukvården för. Regionernas helt dominerande inkomstkälla är skatteintäkter och statsbidrag.

Sveriges 21 regioner (tidigare landsting) har fyra obligatoriska uppgifter:

  • Hälso- och sjukvård
  • Tandvård för barn och ungdomar upp till 22 års ålder
  • Regionalt utvecklingsansvar
  • Kollektivtrafik (ansvaret delas med kommunerna)

Regionerna kan också besluta om att frivilligt engagera sig inom ytterligare ett par områden: kultur, utbildning och turism.

Totalt uppgick kostnaderna för regionernas verksamheter till 375 miljarder kronor år 2019. En betydande del av detta, 84 procent, utgjordes av kostnader för hälso- och sjukvården.

Precis som är fallet med kommunerna finansieras regionernas verksamhet i huvudsak av intäkter från kommunalskatten samt intäkter från det kommunala utjämningssystemet.