Kommunala utjämningssystemet

Under 2022 fördelar det kommunala utjämningssystemet cirka 169 miljarder kronor. Av dessa går cirka 160 miljarder till kommuner och regioner som bidrag och 9 miljarder betalas av kommuner och regioner i avgifter.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Under 2022 är Åsele den kommun som tilldelades mest resurser per invånare, 33 769 kronor. Danderyd är den kommun som betalar mest till systemet, 21 503 kronor. Bland regionerna är det Stockholm som betalar mest, 947 kronor per invånare. Region Gotland får den största tilldelningen, 11 262 kronor.

Kommuner och regioner ansvarar bland annat för vård, skola och omsorg. De finansierar sina verksamheter i huvudsak genom kommunalskatten. Vissa har dock högre skattekraft än andra och vissa har högre kostnader, på grund av ogynnsam demografi och andra strukturella faktorer. Utjämningssystemets syfte är att utjämna dessa strukturella skillnader så att alla får samma förutsättningar att klara av sina åtaganden. 

Utjämningssystemet har funnits sedan 2005 och utgör en stor del av statens transfereringar till kommunerna. Systemet består av fem delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag samt regleringsbidrag/avgift. Inkomstutjämningen är den absolut största posten i systemet och svarar för 70 procent av omfördelningen.