Kommunala utjämningssystemet

Under 2024 fördelar det kommunala utjämningssystemet cirka 200 miljarder kronor. Av dessa går cirka 167 miljarder till kommuner och regioner som bidrag och 7 miljarder betalas av kommuner och regioner i avgifter.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Under 2024 är Dorotea den kommun som tilldelades mest resurser per invånare, 36 212 kronor. Danderyd är den kommun som betalar mest till systemet, 26 240 kronor. Bland regionerna är det Stockholm som betalar mest, 1 563 kronor per invånare. Region Gotland får den största tilldelningen, 12 384 kronor.

Kommuner och regioner ansvarar bland annat för vård, skola och omsorg. De finansierar sina verksamheter i huvudsak genom kommunalskatten. Vissa har dock högre skattekraft än andra och vissa har högre kostnader, på grund av ogynnsam demografi och andra strukturella faktorer. Utjämningssystemets syfte är att utjämna dessa strukturella skillnader så att alla får samma förutsättningar att klara av sina åtaganden. 

Utjämningssystemet har funnits sedan 2005 och utgör en stor del av statens transfereringar till kommunerna. Systemet består av fem delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag samt regleringsbidrag/avgift. Inkomstutjämningen är den absolut största posten i systemet och svarar för 69 procent av omfördelningen.