Kommunala utjämningssystemet

Under 2018 fördelade det kommunala utjämningssystemet 115 miljarder kronor mellan regioner. Av dessa gick 108 miljarder till kommuner och landsting som bidrag och 8 miljarder betalades av kommuner och landsting som var bidragsgivare.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Under 2018 var Sorsele den kommun som tilldelades mest resurser per invånare, 27 837 kronor. Danderyd var den kommun som betalade mest till systemet, 17 208 kronor per invånare. För landstingen var det Stockholms landsting som betalade mest, 522 kronor per invånare. Gotland fick den största tilldelningen, 7636 kronor.

Kommuner och landsting ansvarar bland annat för vård, skola och omsorg och finansierar sina verksamheter i huvudsak genom kommunalskatten. Vissa regioner har dock högre skattekraft än andra och andra har högre kostnader, på grund av ogynnsam demografi och andra strukturella faktorer. Utjämningssystemets syfte är att utjämna dessa strukturella skillnader så att alla regioner får samma förutsättningar att klara av sina åtaganden. 

Utjämningssystemet har funnits sedan 2005 och utgör en stor del av statens transfereringar till kommunerna. Systemet består av fem delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag samt regleringsbidrag/avgift. Inkomstutjämningen är den absolut största posten i systemet och svarar för över 80 procent av omfördelningen.