Kommunala utjämningssystemet

Under 2019 fördelar det kommunala utjämningssystemet 124 miljarder kronor mellan regioner. Av dessa går 118 miljarder till kommuner och landsting som bidrag och 8 miljarder betalas av kommuner och landsting som var bidragsgivare.

En webbläsare som stöder JavaScript och SVG krävs för att se det här diagrammet.

Under 2019 är Åsele den kommun som tilldelades mest resurser per invånare, 29 058 kronor. Danderyd är den kommun som betalar mest till systemet, 16 896 kronor per invånare. Bland landstingen är det Stockholms landsting som betalar mest, 439 kronor per invånare. Gotland får den största tilldelningen, 8 120 kronor.

Kommuner och landsting ansvarar bland annat för vård, skola och omsorg och finansierar sina verksamheter i huvudsak genom kommunalskatten. Vissa regioner har dock högre skattekraft än andra och andra har högre kostnader, på grund av ogynnsam demografi och andra strukturella faktorer. Utjämningssystemets syfte är att utjämna dessa strukturella skillnader så att alla regioner får samma förutsättningar att klara av sina åtaganden. 

Utjämningssystemet har funnits sedan 2005 och utgör en stor del av statens transfereringar till kommunerna. Systemet består av fem delar: inkomstutjämning, kostnadsutjämning, strukturbidrag, införandebidrag samt regleringsbidrag/avgift. Inkomstutjämningen är den absolut största posten i systemet och svarar för 80 procent av omfördelningen.