Företagens storlek

99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med mindre än 250 anställda. Endast 0,1 procent av alla företag i Sverige är stora företag, det vill säga har 250 anställda eller fler.

Det svenska företagandet består nästan uteslutande av små och medelstora företag. Om man tittar på företag med 0-249 anställda så är detta 99,9 procent av hela företagsstocken. Dessutom består 99,4 procent av det svenska näringslivet av företag  med 0-49 anställda.

Trots att stora företag endast utgör en liten del av samtliga företag i Sverige, har gruppen flest anställda. 2019 var en miljon anställda i stora företag, se nedanstående tabell. Notera också att enmansföretag per definition inte har några anställda. Detta är dock inte samma sak som att ingen arbetar i företaget. En enskild näringsidkare räknas till exempel inte som anställd.

Antal företag och antal anställda per storleksklass

Antal företag per 2019-11-30

Antal företagAntal anställda
Enmansföretag (0)830 231
Mikroföretag (1-9)278 076659 285
Små företag (10-49)34 718676 280
Medelstora företag (50-249)5 849570 603
Stora företag > 2501 1401 048 532
Totalt 0 - > 2501 150 0142 954 700
LADDA NER
Källa: SCB - Företagsregistret

De företag som här är inkluderade i näringslivet är privatägda och utländskt ägda företag som är registrerade som antingen aktiebolag, handels- eller kommanditbolag, enskilda firmor eller fysiska personer. Detta gör att offentliga företag, och andra mindre traditionella typer av företag såsom bostadsrättsföreningar och dödsbon inte är inkluderade här. Dessutom är företag inom traditionellt offentliga sektorer såsom inom försvaret och offentlig förvaltning bortrensade. Du kan läsa mer om hur rensningen är gjord här.