Företagens storlek

99,9 procent av alla företag i Sverige är små och medelstora företag med mindre än 250 anställda. Endast 0,1 procent av alla företag i Sverige är stora företag, det vill säga har 250 anställda eller fler.

Det svenska företagandet består nästan uteslutande av små och medelstora företag. Om man tittar på företag med 0-249 anställda så är detta 99,9 procent av hela företagsstocken. Dessutom består 99,3 procent av det svenska näringslivet av företag med 0-49 anställda.

Trots att stora företag endast utgör en liten del av samtliga företag i Sverige, har gruppen flest anställda. År 2023 var drygt 1,2 miljoner personer anställda i stora företag, se nedanstående tabell. Notera också att enmansföretag per definition inte har några anställda. Detta är dock inte samma sak som att ingen arbetar i företaget. En enskild näringsidkare räknas till exempel inte som anställd.

Antal företag och antal anställda per storleksklass

Antal företag och anställda

Antal företagAntal anställda
Enmansföretag (0)919 5200
Mikroföretag (1-9)260 337645 252
Små företag (10-49)40 857807 162
Medelstora företag (50-249)7 226702 437
Stora företag > 2501 3621 205 137
Totalt 0 - > 2501 229 3023 359 988
LADDA NER
Källa: SCB - Företagsregistret
Antal företag och anställda år 2023

De företag som här är inkluderade i näringslivet är privatägda och utländskt ägda företag som är registrerade som antingen aktiebolag, handels- eller kommanditbolag, enskilda firmor eller fysiska personer. Detta gör att offentliga företag, och andra mindre traditionella typer av företag såsom bostadsrättsföreningar och dödsbon inte är inkluderade här. Dessutom är företag inom traditionellt offentliga sektorer såsom inom försvaret och offentlig förvaltning bortrensade. Du kan läsa mer om hur rensningen är gjord här.