Hushållens konsumtion - månadsindikator

-1,9 procent
feb-21

Hushållens konsumtion minskade med 1,9 procent i februari jämfört med samma månad föregående år. Trots den kraftiga minskningen var nedgången ännu djupare under april, maj och juni 2020.

SCB publicerar varje månad en indikator som visar hur hushållens konsumtion utvecklas. Eftersom konsumtionen utgör en mycket stor del av den totala efterfrågan i ekonomin ger indikatorn en relativt snabb bild av konjunkturutvecklingen. I diagrammet ser man till exempel tydligt hur konsumtionen minskade kraftigt under finanskrisen 2008-2009.

I och med coronakrisen har vi nu sett en ännu brantare nedgång. I både april och maj föll konsumtionen med omkring 10 procent. I december var nedgången något mindre, -6,3 procent, men ändå betydande. Konsumtionen har utvecklats olika inom olika områden. Flera branschgrupper, däribland hotell och restaurang samt beklädnadshandeln, har drabbats av mycket kraftiga ras. Jämfört med februaru 2020 backade hotell och restaurang med 26 procent och klädhandeln föll med 13 procent.

Inom andra branscher är nedgången mindre påtaglig. Till exempel föll hushållens konsumtion inom branschgruppen detaljhandel, brett sortiment mest livsmedel o dryck med 1 procent i februari. Genom att klicka på det mindre diagrammet ovan kan du studera den branschvisa utvecklingen i mer detalj.