Hushållens konsumtion - månadsindikator

7,5 procent
apr-22

Hushållens konsumtion föll med 0,4 procent i april jämfört med mars. Jämfört med samma månad förra året ökade konsumtionen med 7,5 procent. 

SCB publicerar varje månad en indikator som visar hur hushållens konsumtion utvecklas. Eftersom konsumtionen utgör en stor del av den totala efterfrågan i ekonomin ger indikatorn en relativt snabb bild av konjunkturutvecklingen. I diagrammet ser man till exempel tydligt hur konsumtionen minskade kraftigt under finanskrisen 2008-2009.

I samband med coronakrisen inträffade en ännu brantare nedgång. I både april och maj år 2020 föll konsumtionen med omkring 10 procent. Sedan dess har den återhämtat sig.

Konsumtionen har under coronakrisen utvecklats olika inom olika områden. De branschgrupper som drabbades av mycket kraftiga nedgångar, som till exempel hotell och restaurang samt rekreation och kultur hade höga tillväxttal när smittspridningen och restriktionerna lättades under hösten 2021.    

Genom att klicka på det mindre diagrammet ovan kan du studera den branschvisa utvecklingen i mer detalj.