Hushållens konsumtion - månadsindikator

4,6 procent
aug-21

Hushållens konsumtion minskade med 1,1 procent i augusti jämfört med juli. Jämfört med augusti 2020 ökade konsumtionen med 4,6 procent. 

SCB publicerar varje månad en indikator som visar hur hushållens konsumtion utvecklas. Eftersom konsumtionen utgör en mycket stor del av den totala efterfrågan i ekonomin ger indikatorn en relativt snabb bild av konjunkturutvecklingen. I diagrammet ser man till exempel tydligt hur konsumtionen minskade kraftigt under finanskrisen 2008-2009.

I samband med coronakrisen inträffade en ännu brantare nedgång. I både april och maj år 2020 föll konsumtionen med omkring 10 procent. Sedan dess har den återhämtat sig.

Konsumtionen har under coronakrisen utvecklats olika inom olika områden. De branschgrupper som drabbats av mycket kraftiga ras, som hotell och restaurang samt beklädnadshandeln, har haft höga tillväxttal de senaste månaderna.     

Genom att klicka på det mindre diagrammet ovan kan du studera den branschvisa utvecklingen i mer detalj.