Hushållens konsumtion - månadsindikator

-9,7Procent
maj-20

Hushållens konsumtion minskade med 9,7 procent i maj jämfört med samma månad föregående år. Kraftiga nedgångar på grund av coronakrisen registrerades bland annat inom beklädnadshandeln samt inom hotell och restaurang.

SCB publicerar varje månad en indikator som visar hur hushållens konsumtion utvecklas. Eftersom konsumtionen utgör en mycket stor del av den totala efterfrågan i ekonomin ger indikatorn en relativt snabb bild av konjunkturutvecklingen. I diagrammet ser man till exempel tydligt hur konsumtionen minskade kraftigt under finanskrisen 2008-2009.

Nu när coronakrisen slagit till ser vi en ännu brantare nedgång. I maj föll konsumtionen med nästan 10 procent. Nedgången har dock inte varit jämnt fördelad. Flera branschgrupper, däribland hotell och restaurang samt beklädnadshandeln, har drabbats av mycket kraftiga ras. Jämfört med maj 2019 backade båda dessa med över 30 procent. Ett fåtal branscher har dock delvis gått mot strömmen. Till exempel ökade hushållens konsumtion inom branschgruppen ”Möbler, inredningsartiklar, hushållsutrustning o förbrukningsvaror” med 3,9 procent i maj. Genom att klicka på det mindre diagrammet ovan kan du studera den branschvisa utvecklingen i mer detalj.