Hushållens konsumtion - månadsindikator

-3,1Procent
mar-20

Hushållens konsumtion minskade med 3,1 procent i mars jämfört med samma månad föregående år. Kraftiga nedgångar registrerades bland annat inom beklädnadshandeln samt inom hotell och restaurang. Indikatorn har därmed börja spegla coronakrisen.

SCB publicerar varje månad en indikator som visar hur hushållens konsumtion utvecklas. Eftersom konsumtionen utgör en mycket stor del av den totala efterfrågan i ekonomin ger indikatorn en relativt snabb bild av konjunkturutvecklingen. I diagrammet ser man till exempel tydligt hur konsumtionen minskade kraftigt under finanskrisen 2008-2009.

Även nu när coronakrisen slagit till ser vi början på en tydlig nedgång. Trots att krisen inte påverkade hela månaden föll konsumtionen med 3,1 procent i mars. Nedgången var dock inte jämnt fördelad. Flera branschgrupper, däribland hotell och restaurang samt beklädnadshandeln, drabbades av mycket kraftiga ras. Jämfört med mars 2019 backade båda dessa med omkring 30 procent eller mer. Ett par branscher gick dock mot strömmen. Till exempel ökade hushållens konsumtion inom branschgruppen ”Detaljhandel med brett sortiment (mest livsmedel o dryck)” med drygt 6 procent. Genom att klicka på det mindre diagrammet ovan kan du studera den branschvisa utvecklingen i mer detalj.