Hushållens konsumtion - månadsindikator

7,5 procent
apr-21

Hushållens konsumtion ökade med 7,5 procent i april jämfört med samma månad föregående år. Under våren 2020 föll dock konsumtionen brett till följd av coronakrisen. Den branta ökningen till trots är nivån på hushållens konsumtion fortsatt låg. 

SCB publicerar varje månad en indikator som visar hur hushållens konsumtion utvecklas. Eftersom konsumtionen utgör en mycket stor del av den totala efterfrågan i ekonomin ger indikatorn en relativt snabb bild av konjunkturutvecklingen. I diagrammet ser man till exempel tydligt hur konsumtionen minskade kraftigt under finanskrisen 2008-2009.

I och med coronakrisen har vi nu sett en ännu brantare nedgång. I både april och maj år 2020 föll konsumtionen med omkring 10 procent. I december var nedgången något mindre, -6,5 procent, men ändå betydande.

Konsumtionen har utvecklats olika inom olika områden. Flera branschgrupper, däribland hotell och restaurang samt beklädnadshandeln, har drabbats av mycket kraftiga ras. Trots goda tillväxttal på årsbasis är nivån alltjämt låg. Exempelvis hade hotell och restaurang under april 2021 en kraftig tillväxt på årsbasis, hela 17 procent. Jämfört med april 2019 har dock konsumtionen backat med 28 procent. Liknande mönster kan ses i bland andra klädhandeln och transport.   

Inom andra branscher är nedgången mindre påtaglig. Till exempel ökade hushållens konsumtion inom möbler och inredning under april med 2,5 procent jämfört med 2019 och 9 procent jämfört med 2020. 

Genom att klicka på det mindre diagrammet ovan kan du studera den branschvisa utvecklingen i mer detalj.