Hushållens konsumtion - månadsindikator

1,5 procent
sep-22

Hushållens konsumtion ökade med 1,5 procent i september jämfört med samma månad förra året. På månadsbasis föll konsumtionen med 0,1 procent. Konsumtionen av livsmedel och dryck föll medan varor och tjänster inom transport ökade.

SCB publicerar varje månad en indikator som visar hur hushållens konsumtion utvecklas. Eftersom konsumtionen utgör en stor del av den totala efterfrågan i ekonomin ger indikatorn en relativt snabb bild av konjunkturutvecklingen. I diagrammet ser man till exempel tydligt hur konsumtionen minskade kraftigt under finanskrisen 2008-2009.

I samband med coronakrisen inträffade en ännu brantare nedgång. I både april och maj år 2020 föll konsumtionen med omkring 10 procent. Sedan följde en snabb återhämtning under 2021. De senaste månaderna har konsumtionen utvecklats svagt.

Till följd av coronakrisen utvecklades konsumtionen olika inom olika områden. De branschgrupper som drabbades av mycket kraftiga nedgångar, som till exempel hotell och restaurang samt rekreation och kultur hade sedan höga tillväxttal när smittspridningen och restriktionerna lättades under hösten 2021.    

Genom att klicka på det mindre diagrammet kan du studera den branschvisa utvecklingen i mer detalj.