Sysselsättningsgrad - internationellt

Sysselsättningsgraden i Sverige är hög jämfört med många andra länder och Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad. I Europa ligger Island, Schweiz och Norge högst. 

Sysselsättningsgrad, eller sysselsättningsandel som det också kallas, visar hur stor andel av befolkningen i en viss åldersgrupp (vanligtvis 15-74 år) som är sysselsatt. Sysselsättningsgraden i Sverige är hög jämfört med andra länder. Genomsnittet i EU-28 var under 2016 en sysselsättningsgrad på 59 procent, vilket var nära 8 procentenheter lägre än i Sverige. Både för åldersgruppen 15-74 år och 20-64 år har Sverige EU:s högsta sysselsättningsgrad.

Ovanför diagramet går det att välja att se hur sysselsättningsgraden har utvecklats över tid i olika europeiska länder. I de flesta länder sjönk sysselsättningsgraden under 2009 som en konsekvens av finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen.

Förutom konjunkturläget kan sysselsättningsgraden påverkas av befolkningens åldersfördelning, hur många som deltar i gymnasial eller eftergymnasial utbildning, hur väl arbetsmarknaden fungerar och hur olika arbetsmarknadspolitiska program är utformade. I Sverige räknas till exempel en del av dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program som sysselsatta vilket inte är fallet i alla länder.