Sysselsättningsgrad - internationellt

Sysselsättningsgraden i Sverige är hög jämfört med många andra länder. Oavsett om man mäter åldersgruppen 20-64 år eller 15-74 år har Sverige högst sysselsättningsgrad i EU. Sett till andra länder i Europa ligger Island och Schweiz högst.

Sysselsättningsgrad, eller sysselsättningsandel som det också kallas, visar hur stor andel av befolkningen i en viss åldersgrupp (vanligtvis 15-74 år) som är sysselsatt. Sysselsättningsgraden i Sverige är hög jämfört med andra länder. Under 2018 var genomsnittet i EU en sysselsättningsgrad på 60 procent, vilket är nära 8 procentenheter lägre än i Sverige. Faktum är att Sverige har EU:s högsta sysselsättningsgrad oavsett om man studerar åldersgruppen 20-64 år eller 15-74 år.

Genom att klicka på de mindre diagrammen kan du se hur sysselsättningsgraden har utvecklats över tid i olika europeiska länder. I de flesta länder sjönk sysselsättningsgraden under 2009 som en konsekvens av finanskrisen och den efterföljande lågkonjunkturen. 

Förutom konjunkturläget kan sysselsättningsgraden påverkas av befolkningens åldersfördelning, hur många som deltar i gymnasial eller eftergymnasial utbildning, hur väl arbetsmarknaden fungerar och hur olika arbetsmarknadspolitiska program är utformade. I Sverige räknas till exempel en del av dem som deltar i arbetsmarknadspolitiska program som sysselsatta vilket inte är fallet i alla länder.