Företagare - utrikes födda

Utrikes födda driver egna företag i samma utsträckning som inrikes födda. I båda grupperna är det vanligare att män är företagare än kvinnor. 

Omkring 10 procent av alla sysselsatta är företagare. Andelen är ungefär lika stor bland inrikes som utrikes födda. Det är dock vanligare att utrikes födda kvinnor arbetar i egna, eller en familjemedlems, företag än det är bland inrikes födda kvinnor.

Både bland inrikes och utrikes födda är det vanligare att män driver egna företag. Fram till år 2013 var företagande en vanligare sysselsättning bland utrikes födda män än inrikes födda, men detta mönster har förändrats de senaste åren eftersom andelen företagare bland utrikes födda män har minskat något.