Företagare - utrikes födda

Utrikes och inrikes födda driver egna företag i ungefär lika stor utsträckning. Det är dock vanligare att män driver företag än kvinnor. 2022 drev 12 procent av de sysselsatta männen företag, bland kvinnor var andelen 5,5 procent.

Knappt 9 procent av alla sysselsatta är idag företagare. Andelen är ungefär lika stor bland inrikes som utrikes födda. Tidigare var det vanligare att utrikes födda kvinnor arbetade i egna, eller i en familjemedlems, företag än det var bland inrikes födda kvinnor. Under de senaste åren har andelen dock sjunkit och idag ligger andelen företagare på nästan 5 procent bland utrikes födda kvinnor samt 5,5 procent bland inrikes födda kvinnor.

Det är en högre andel män än kvinnor som driver egna företag. Fram till år 2012 var företagande vanligast bland utrikes födda män. Mönstret har dock förändrats de senaste åren då andelen företagare bland utrikes födda män sjunkit och särskilt kraftigt sjönk det under år 2020. Idag ligger andelen företagande bland såväl utrikes födda män som kvinnor på en lägre nivå jämfört med inrikes födda.