Företagare - utrikes födda

Utrikes och inrikes födda driver egna företag i lika stor utsträckning. Det är dock vanligare att män driver företag än kvinnor. 2017 drev omkring 12 procent av de sysselsatta männen företag, bland kvinnor var andelen 5 procent.

Omkring 9 procent av alla sysselsatta är idag företagare. Andelen är ungefär lika stor bland inrikes som utrikes födda. Tidigare var det vanligare att utrikes födda kvinnor arbetade i egna, eller en familjemedlems, företag än det var bland inrikes födda kvinnor. Under senaste året har dock andelen sjunkit och idag ligger andelen företagare på omkring 5 procent både bland utrikes och inrikes födda kvinnor.

Det är en högre andel män än kvinnor som driver egna företag. Fram till år 2013 var företagande en vanligare sysselsättning även bland utrikes födda män, detta mönster har dock förändrats de senaste åren då andelen företagare bland utrikes födda män haft en sjunkande trend. Under 2017 har andelen företagare i gruppen åter ökat och idag ligger andelen kring samma nivå som inrikes födda män.