Företagare - utrikes födda

Utrikes och inrikes födda driver egna företag i lika stor utsträckning. Det är dock vanligare att män driver företag än kvinnor. 2018 drev nära 12 procent av de sysselsatta männen företag, bland kvinnor var andelen 5 procent.

Knappt 9 procent av alla sysselsatta är idag företagare. Andelen är ungefär lika stor bland inrikes som utrikes födda. Tidigare var det vanligare att utrikes födda kvinnor arbetade i egna, eller i en familjemedlems, företag än det var bland inrikes födda kvinnor. Under de senaste två åren har andelen dock sjunkit och idag ligger andelen företagare på omkring 5 procent både bland utrikes och inrikes födda kvinnor.

Det är en högre andel män än kvinnor som driver egna företag. Fram till år 2013 var företagande vanligast bland utrikes födda män. Mönster har dock förändrats de senaste åren då andelen företagare bland utrikes födda män sjunkit. Under 2017 bröts den negativa trenden och andelen företagare i gruppen ökade åter. Idag ligger andelen kring samma nivå som bland inrikes födda män.