Arbetslöshet per län

Arbetslösheten i april var 6,3 procent som andel av den registerbaserade arbetskraften. Under april sjönk arbetslösheten i de flesta län men var också oförändrad i några län jämfört med månaden innan.

Diagrammet här ovan visar antalet inskrivna arbetslösa per län och månad som andel av den registerbaserade arbetskraften. Du kan själv välja vilket län som visas och jämföra utvecklingen. Coronapandemin och de restriktioner som infördes för att begränsa smittspridningen bidrog till en kraftig ökning av arbetslösheten runt om i Sverige. Sedan dess har arbetslösheten sakta fallit tillbaka. 

I april var arbetslösheten som högst i Södermanland och Gävleborg där den motsvarade 8,4 procent. Arbetslösheten var även hög i Skåne där 8,2 procent av arbetskraften var arbetssökande under månaden. 

Att mäta antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd inskrivna hos Arbetsförmedlingen är ett alternativt mått till det officiella arbetslöshetstalet som tas fram genom SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU. Istället för urvalsundersökningar mäts hur många som aktivt söker jobb via myndigheten. Det gör det möjligt att få aktuella siffror för länen varje månad men måttet har även vissa begränsningar. De som är arbetslösa och söker jobb på andra sätt inkluderas inte i statistiken.

Här kan du läsa mer om olika definitioner på arbetsmarknaden.