Arbetslöshet per län

Drygt 399 389 personer var arbetssökande via Arbetsförmedlingen i augusti. Det motsvarar en arbetslöshet på 7,7 procent som andel av den registerbaserade arbetskraften. I spåren av coronapandemin har arbetslösheten stigit kraftigt runt om i Sverige. Under augusti månad minskade dock arbetslösheten jämfört med året innan i samtliga län.

Diagrammet här ovan visar antalet inskrivna arbetslösa per län och månad som andel av den registerbaserade arbetskraften. Du kan själv välja vilket län som visas och jämföra utvecklingen. Coronapandemin och de restriktioner som införts för att begränsa smittspridningen har bidragit till en kraftig ökning i antalet arbetssökande runt om i Sverige. Utvecklingen kan dock skilja sig något åt mellan länen.

I augusti var arbetslösheten som högst i Södermanland där den motsvarade 10,3 procent. Arbetslösheten var även hög i Skåne 9,7 procent av arbetskraften var arbetssökande under månaden. I jämförelse med samma månad förgående år har vi dock sett en minskning av arbetslösheten där exempelvis Blekinge och Jämtland haft en minskad arbetslöshet på 1,7 procentenheter.

Att mäta antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd inskrivna hos Arbetsförmedlingen är ett alternativt mått till det officiella arbetslöshetstalet som tas fram genom SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU. Istället för urvalsundersökningar mäts hur många som aktivt söker jobb via myndigheten. Det gör det möjligt att få aktuella siffror för länen varje månad men måttet har även vissa begränsningar. De som är arbetslösa och söker jobb på andra sätt inkluderas inte i statistiken.

Här kan du läsa mer om olika definitioner på arbetsmarknaden.