Arbetslöshet per län

Arbetslösheten i december var 6,6 procent som andel av den registerbaserade arbetskraften. Under december minskade arbetslösheten i samtliga län jämfört med året innan, vilket är ett tecken på återhämtningen efter coronapandemin.

Diagrammet här ovan visar antalet inskrivna arbetslösa per län och månad som andel av den registerbaserade arbetskraften. Du kan själv välja vilket län som visas och jämföra utvecklingen. Coronapandemin och de restriktioner som infördes för att begränsa smittspridningen bidrog till en kraftig ökning i antalet arbetssökande runt om i Sverige. Utvecklingen sedan dess skiljer sig något åt mellan länen.

I december var arbetslösheten som högst i Södermanland där den motsvarade 9 procent. Arbetslösheten var även hög i Gävleborg och Skåne där 8,8 respektive 8,6 procent av arbetskraften var arbetssökande under månaden. 

Att mäta antalet öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd inskrivna hos Arbetsförmedlingen är ett alternativt mått till det officiella arbetslöshetstalet som tas fram genom SCB:s arbetskraftsundersökningar, AKU. Istället för urvalsundersökningar mäts hur många som aktivt söker jobb via myndigheten. Det gör det möjligt att få aktuella siffror för länen varje månad men måttet har även vissa begränsningar. De som är arbetslösa och söker jobb på andra sätt inkluderas inte i statistiken.

Här kan du läsa mer om olika definitioner på arbetsmarknaden.