Ungdomsarbetslöshet - internationellt

Ungdomsarbetslösheten varierar i hög grad bland länderna i EU. Grekland har det högsta ungdomsarbetslöshetstalet på 42 procent medan Tyskland har den lägsta på cirka 6 procent. Sverige ligger idag kring genomsnittet i EU.

I en jämförelse med andra EU-länder ligger Sveriges ungdomsarbetslöshet strax över EU-snittet på 15,6 procent. Bland de länder som har lägst ungdomsarbetslöshet återfinns Tyskland och Malta. Högst är ungdomsarbetslösheten i Grekland, Spanien och Italien. Gemensamt för samtliga länder är att ungdomsarbetslösheten generellt är högre än arbetslösheten i andra åldersgrupper.

Man ska dock vara försiktig när man jämför ungdomsarbetslöshet mellan olika länder eftersom arbetskraftens storlek för unga mellan 15-24 år varierar mellan länderna. I länder där de flesta unga är heltidsstudenter som inte söker jobb är det bara en mindre andel av ungdomarna som räknas till arbetskraften. Om två länder skulle ha exakt samma antal unga mellan 15-24 år och samma antal arbetslösa ungdomar men olika antal unga i arbetskraften, så skulle landet med den mindre arbetskraften uppvisa en högre ungdomsarbetslöshet. Något annat som också kan göra det svårt att jämföra ungdomsarbetslöshet mellan länder är att utbildningssystemen är utformade på olika sätt. I vissa länder räknas till exempel avlönade lärlingar som sysselsatta medan de i andra länder inte får lön och då ingår i skolsystemet. 

Om du klickar på diagrammet i högerspalten ser du utvecklingen över tid. Sverige har under stora delar av 2000-talet haft en högre ungdomsarbetslöshet än jämförbara länder och snittet för EU. Finanskrisens effekter syns tydligt i många länder under 2008 och 2009. Under 2013 och 2014 började ungdomsarbetslösheten i EU åter att falla. De senaste åren har Sveriges nivåer också följt genomsnittet i EU i högre grad än tidigare.