Långtidsarbetslöshet

22,6Procent
apr-20

En person som varit arbetslös i mer än ett halvår räknas som långtidsarbetslös. Efter finanskrisen ökade långtidsarbetslösheten och ligger idag på omkring en tredjedel av de arbetslösa. Långtidsarbetslösheten är betydligt lägre för unga. 

Personer som varit kontinuerligt arbetslösa i 27 veckor eller mer klassas som långtidsarbetslösa. Hur stor andel av de arbetslösa som är långtidsarbetslösa skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper. Långtidsarbetslösheten är högre bland den äldre befolkningen. På vår sida om arbetslöshetstider kan man se att bland personer över 55 år är drygt 40 procent av de arbetslösa långtidsarbetslösa.

Ovanför diagrammet kan du välja att se en tidsserie över utvecklingen för unga. Finanskrisen gjorde att andelen långtidsarbetslösa ökade bland unga, men andelen är fortfarande betydligt lägre än i befolkningen som helhet. Statistiken uppvisar stora säsongsvariationer med bottennotering i juni varje år. Detta kan förklaras med att det tillkommer en stor grupp nyblivna arbetslösa i just juni. Studenter som har studerat under våren och inte aktivt sökt jobb räknas inte som arbetslösa i maj, men om de börjar söka jobb efter terminsslutet så räknas de som arbetslösa i juni. Även om antalet långtidsarbetslösa ungdomar skulle vara konstant så minskar andelen långtidsarbetslösa på grund av att det tillkommer ett stort antal personer som bara varit arbetslösa en månad. På vår sida om ungdomsarbetslöshet kan man se att antalet arbetslösa ungdomar ökar kraftigt i juni varje år. Att andelen långtidsarbetslösa ökar igen i juli månad beror troligtvis på att många av de studenter som var arbetslösa i juni har påbörjat ett sommarjobb i juli.

Notera att statistiken mäter hur många av de arbetslösa som vid en given tidpunkt har varit arbetslösa mer än ett halvår. Att en tredjedel av de arbetslösa är långtidsarbetslösa betyder alltså inte att var tredje person som blir arbetslös kommer att bli långtidsarbetslös. Eftersom personer som får jobb försvinner ur arbetslöshetsstatistiken blir de med långa arbetslöshetsperioder överrepresenterade.