Arbetstillstånd – säsongsvariation

Antalet beviljade arbetstillstånd utfärdade i Sverige varierar både mellan yrkesgrupper och säsonger. Säsongsvariationen beror i hög grad på att det under sommarmånaderna finns en efterfråganarbetskraft utan särskild yrkesutbildning. Ser man till resterande delar av året utfärdades flest arbetstillstånd till personer med teoretisk specialistkompetens.

Under stora delar av året är personer med teoretisk specialistkompetens den vanligaste yrkesgruppen för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES. Förra året utfärdades drygt 6 500 tillstånd till den här gruppen, vilket motsvarar omkring 30 procent av alla beviljade arbetstillstånd 2019. Gruppen består till största delen av IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare, men även civilingenjörsyrken och revisorer är vanliga undergrupper. Antalet beviljade arbetstillstånd i gruppen är jämnt fördelade över året.

Till skillnad från den största gruppen är en annan vanlig kategori, arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning, mycket säsongsberoende. En stor andel, nära 80 procent, beviljas inför sommaren. Vanligt förekommande yrken i gruppen är plantörer, bärplockare, köks- och restaurangbiträden samt städ- och servicepersonal med flera.

I diagrammet visas antalet förstagångstillstånd som beviljades under förra året fördelat per kvartal. Ett förstagångstillstånd kan utfärdas för max två år med möjlighet till förlängning. Antalet förlängningar visas inte i diagrammet. Efter fyra års arbete i Sverige kan personen ansöka om permanent uppehållstillstånd. Diagrammet visar antalet beviljade förstagångstillstånd och behöver inte motsvara hur många som arbetar i Sverige vid en given tidpunkt. Många av dem som har jobb utan krav på särskild yrkeskompetens arbetar exempelvis i Sverige under sommarmånaderna och stannar endast kortvarigt.

Här kan du läsa mer om vilka förutsättningar som krävs för arbetstillstånd och hitta statistik över antalet aktiva arbetstillstånd per län och uppdelat på yrkesgrupper.