Arbetstillstånd – säsongsvariation

Antalet beviljade arbetstillstånd utfärdade i Sverige varierar både mellan yrkesgrupper och säsonger. Under sommarmånaderna är efterfråganarbetskraft utan särskild yrkesutbildning hög medan flest arbetstillstånd utfärdas till personer med teoretisk specialistkompetens under resterande delar av året. Restriktioner till följd av coronapandemin har tydligt försvårat flödet av arbetskraft mellan länder.

Under stora delar av året är personer med teoretisk specialistkompetens den vanligaste yrkesgruppen för arbetskraftsinvandring från länder utanför EU/EES. Förra året utfärdades drygt 6 000 tillstånd till den här gruppen, vilket motsvarar omkring 31 procent av alla beviljade arbetstillstånd 2021. Gruppen består till största delen av IT-arkitekter, systemutvecklare och testledare, men även civilingenjörsyrken och revisorer är vanliga undergrupper. Antalet beviljade arbetstillstånd i gruppen är i normalfallet jämnt fördelade över året. Under 2021 stack kvartal två ut särskilt då omkring 8 000 tillstånd utfärdades medan motsvarande siffra för de andra kvartalen låg runt 4000. Totalt var det nära 60 procent fler personer med specialistkompetens som kom till Sverige för arbete under 2021 jämfört med 2020, det ska dock poängteras att 2020 var ett ovanligt år på många sätt där färre arbetstillstånd delades ut.

Till skillnad från den största gruppen är en annan vanlig kategori, arbeten utan krav på särskild yrkesutbildning, mycket säsongsberoende. En stor andel, nära 65 procent, beviljas normalt inför sommaren. Vanligt förekommande yrken är plantörer, bärplockare, köks- och restaurangbiträden samt städ- och servicepersonal med flera.

 

I diagrammen visas antalet förstagångstillstånd som beviljats under året fördelat per kvartal. Ett förstagångstillstånd kan utfärdas för max två år med möjlighet till förlängning. Antalet förlängningar visas inte i diagrammen. Efter fyra års arbete i Sverige kan personen ansöka om permanent uppehållstillstånd. Diagrammen visar antalet beviljade förstagångstillstånd och behöver inte motsvara hur många som arbetar i Sverige vid en given tidpunkt. Många av dem som har jobb utan krav på särskild yrkeskompetens arbetar exempelvis i Sverige under sommarmånaderna och stannar endast kortvarigt.

Här kan du läsa mer om vilka förutsättningar som krävs för arbetstillstånd och hitta statistik över antalet aktiva arbetstillstånd per län och uppdelat på yrkesgrupper.