Arbetstillstånd – säsongsvariation

Antalet beviljade arbetstillstånd som utfärdas i Sverige varierar både mellan yrkesgrupper och mellan säsonger. Säsongsvariationen beror i hög grad på att det under sommarmånaderna finns en efterfråganarbetskraft utan särskild yrkesutbildning. Dessa personer stannar dock endast kortvarigt i Sverige.  

Den vanligaste yrkesgruppen för arbetskraftsinvandring från utanför EU/EES är arbete utan krav på särskild yrkesutbildning. Den största gruppen är medhjälpare inom jordbruk, trädgård, skogsbruk och fisk. Dessa arbetstillstånd beviljas inför sommaren och är mycket säsongsbetonade, vilket kan ses i diagrammet. Den näst vanligaste kategorin är arbete som kräver teoretisk specialistkompetens. Denna grupp har mycket liten säsongsvariation och består till största delen av dataspecialister och en mindre grupp civilingenjörer och arkitekter.

I diagrammet visas antalet förstagångstillstånd som beviljades under förra året. Ett förstagångstillstånd kan utfärdas för max två år med möjlighet till förlängning. Antalet förlängningar visas inte i diagrammet. Efter fyra år kan man ansöka om permanent uppehållstillstånd.

Diagrammet visar antalet beviljade förstagångstillstånd och behöver inte motsvara hur många som arbetar i Sverige vid en given tidpunkt. Många av dem som har jobb utan krav på särskild yrkeskompetens arbetar bara i Sverige under sommarmånaderna. Här kan du hitta statistik över antalet aktiva arbetstillstånd uppdelat på yrkesgrupper och län.