Ekonomifakta

Billigare att anställa äldre igen

Publicerad: 2019-07-01

Som brukligt vid halvårsskiften träder ett antal lagändringar i kraft den 1 juli. En förändring på skatteområdet är att den särskilda löneskatten för äldre avskaffas.

Som en konsekvens av att riksdagen förra året antog Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation slopas idag den särskilda löneskatten för äldre. I praktiken innebär det att arbetsgivaravgiften för personer födda 1953 eller tidigare sänks från 16,36 till 10,21 procent. För en anställd som tjänar 30 000 kronor i månaden medför det att arbetskraftskostnaden sjunker med drygt 22 000 kronor per år.

Detta är andra gången som skatten slopas. Första gången var 2007 då alliansregeringen tog bort den för alla som var äldre än 65 år men födda senare än 1937. Konsekvensen då var att arbetsgivaravgiften sänktes från 26,37 till 10,21 procent. Samma år infördes också jobbskatteavdraget , vilket gjordes extra generöst för äldre arbetstagarearbetstagare:. Syftet med åtgärderna var att uppmuntra fler att stanna kvar längre på arbetsmarknadenarbetsmarknaden:, för att på så sätt möta den demografiska utmaningen med en åldrande befolkning. Exakt hur stor effekten blev är svårt att uttala sig om, men helt klart är att sysselsättningsgraden i åldersgruppen 65-74 år har ökat ganska markant under 2000-talet, vilket framgår av diagrammet nedan. Kanske kan sänkningen som sker idag ge ny energienergi: till denna trendtrend:.

Loading

Exempel på andra skatteförändringar som träder i kraft runt halvårsskiftet är:

För fler lagändringar och mer info se sammanställning från Regeringskansliet.

av Fredrik Carlgren

Publicerad: 2019-07-01

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt