Ekonomifakta

Förmögenhetsskatt

Senast uppdaterad: 2023-01-11

Sverige avskaffade förmögenhetsskatten 2007. När den fanns svarade den bara för några promillen av de totala skatteintäkterna. Precis som Sverige har flera EU-länder valt att avskaffa skatten under de senaste decennierna.

Loading

Förmögenhetsskatten i Sverige avskaffades den 1 januari 2007. Tidigare uppgick den till 1,5 procent på förmögenheter över 1,5 miljoner kronor för ensamstående och 3 miljoner kronor för gifta eller sammanboende.

Inom EUEU: är det endast Spanien som har renodlad förmögenhetsskattförmögenhetsskatt: på inhemska tillgångar. Spanien avskaffade visserligen skatten 2008, men återinförde den igen i samband med den finansiella krisen 2011. Utöver Spanien har två ytterligare EUEU:-länder varianter på förmögenhetsskattförmögenhetsskatt:. Italien har en förmögenhetsskattförmögenhetsskatt: på tillgångar i utlandet. Nederländerna har en form av förmögenhetsskattförmögenhetsskatt: även om det inte är själva förmögenheten som sådan som beskattas utan en antagen avkastningavkastning:. Belgien införde 2018 en skatt på vissa finansiella tillgångar, men denna avskaffades under 2019.

Övriga EUEU:-länder har antingen aldrig haft en förmögenhetsskattförmögenhetsskatt: eller valt att avskaffa den. Till exempel tog Österrike bort sin förmögenhetsskattförmögenhetsskatt: 1994, Tyskland 1997, Finland 2006 och Frankrike 2018.

I tabellen nedan redovisas hur stora skatteintäkter förmögenhetsskatten genererade i Sverige fram till 2007. Som andel av de totala skatteintäkterna rörde det sig i normalfallet om mellan 0,3 till 0,5 procent.

Loading

Senast uppdaterad: 2023-01-11

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Skatt