Ekonomifakta

Varför höjer Riksbanken räntan?

Publicerad: 2022-09-20

Normalt sett brukar Riksbanken höja räntan för att motverka en överhettning av ekonomin. Men läget är just nu dystert och prognoser om ekonomin pekar på en tydlig inbromsning av tillväxten framöver. Varför höjer då Riksbanken räntan? Det är för att undvika en ännu djupare lågkonjunktur längre fram.

Loading

Varför har vi hög inflation och lågkonjunktur?

När inflationen är hög är det normalt sett ett tecken på att ekonomin går bra. När arbetslösheten blir låg kan företagen få svårt att hitta personal och därför behöva erbjuda allt högre löner. För att kompensera för de högre lönekostnaderna måste de höja priserna, osv. Men inflationen kan också bli hög av andra anledningar och så är det i dagsläget.

Under 2021 var världsekonomin fortfarande starkt påverkad av corona-pandemin. Kinas hårda isoleringspolitik ledde till flaskhalsar i fraktkedjor så att det blev dyrare för företagen att frakta varorvaror: och i vissa fall var det brist på komponenter. När sedan Ryssland invaderade Ukraina steg priset på gas och olja. När priserna stiger på delkomponenter, frakt och olja -saker som används som insats i produktionen av andra varorvaror:- får det så småningom följdeffekter till andra priser.

Nu befinner vi oss i en situation där priset på många varugrupper stigit ovanligt mycket. Inte sedan 1990-talet har inflationen varit så här hög i Sverige. När priserna väl börjat stiga finns det en risk att folk vänjer sig vid stigande priser och börjar anpassa sitt beteende. Folk kan till exempel kräva högre löner för att kompensera sig för den höga inflationen. Företagen måste då i sin tur höja sina priser för att få råd med de högre lönekostnaderna, osv. Ekonomin blir då fast i en situation med ständigt hög inflationinflation:. Man brukar prata om att inflationen "biter sig fast".

Loading

För att se om det är på väg att hända kan man titta på inflationsförväntningarna som mäts i enkätundersökningar. Det är normalt att förväntningarna på inflationen i viss mån avspeglar hur hög inflationen är i dagsläget. Men om aktörerna i ekonomin börjar förvänta sig hög inflationinflation: även på flera års sikt finns det anledning att vara orolig.

Loading

När ekonomin historiskt har fastnat i en situation av ständigt hög inflationinflation: har det krävts en ganska djup lågkonjunkturlågkonjunktur: för att bryta mönstret. Om konjunkturen blir tillräckligt svag med hög arbetslöshetarbetslöshet: finns det helt enkelt inte möjligheter att kräva höga löner.

Det är Riksbankens ansvar att se till att inflationen håller sig kring 2 procent. Just nu är det förstås omöjligt för RiksbankenRiksbanken: att göra något åt att priserna redan har stigit. Men de kan motverka framtida inflationinflation: genom att höja räntan nu så att ekonomin bromsar in. Via räntehöjningar minskar risken att inflationsförväntningarna börjar stiga så att inflationen inte ”biter sig fast”. Det innebär att Sverige kommer att få leva med en situation där både räntor och priser stiger samtidigt under en period. Men samtidigt innebär det att vi kanske kan undvika en ännu större inbromsning, med en rejäl lågkonjunkturlågkonjunktur:, framöver.

Loading

RiksbankenRiksbanken: höjer alltså räntan nu för att uppnå en ”mjuklandning”. Förhoppningen är förstås att det ska hjälpa till att få ner inflationen fort så att räntorna kanske även kan sänkas senare. Men framförallt är det viktigt för RiksbankenRiksbanken: att förtroendet för inflationsmålet ligger fast.

av Hanna Armelius

Publicerad: 2022-09-20

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi