Ekonomifakta

Global Supply Chain Pressure Index

Senast uppdaterad: 2024-06-07

Smittspridningen av Covid-19 år 2020, och de restriktioner som följde i många länder, påverkade världshandeln negativt eftersom det blev svårare att transportera varor. Trycket på värdekedjorna var högt hela 2021 men lättade under 2022 och 2023.

Loading

När smittspridningen av Covid-19 bredde ut sig över världen i inledningen av 2020 medförde det att stora delar av världen också införde restriktioner för sina invånare. Utöver den direkta påverkan på våra möjligheter att exempelvis resa eller bara ta oss till jobbet så innebar det också indirekt att länders möjlighet att handla med varandra snabbt försämrades.

Begränsningen för världshandeln innebar att företagföretag: inte längre kunde leverera varorvaror: som vi vanligtvis tar för givet. Allra tydligast blev kanske trycket på värdekedjorna när fraktfartygen stod i kö för att få komma in i flera av världshandelns viktigaste hamnar. Indexet ovan mäter några av dessa faktorer såsom hur kostnadsutvecklingen av att frakta råmaterial som kol och stål ser ut. Det inkluderar även frekvensen av container-fartyg samt hur kostnadsutvecklingen för luftburen transport till USA utvecklas.

Senast uppdaterad: 2024-06-07

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi