Ekonomifakta

BNP-prognos

Senast uppdaterad: 2024-06-20

De flesta prognosmakare ser framför sig en svag tillväxt kring 0,5 procent i år. Ekonomin väntas sedan växa med cirka 2,2 procent under år 2025.

Loading

Under 2023 var inflationen hög, vilket fick centralbanker att höja räntorna. Hög inflationinflation: och stigande räntor leder till pessimism bland hushållen och urholkar köpkraften. Prognosmakarna räknar i genomsnitt med att BNPBNP: kommer att växa svagt med 0,5 procent för helåret 2024. Därefter ser de framför sig en tillväxttakt på cirka 2,2 procent år 2025.

Eftersom Sverige är ett exportberoende land är utvecklingen i Sverige beroende av hur det går för ekonomierna i vår omvärld. I tabellen nedan redovisas de internationella BNPBNP:-bedömningarna från Konjunkturinstitutets senaste fullskaliga prognosprognos:.

Loading

Senast uppdaterad: 2024-06-20

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi