Ekonomifakta

BNP-indikatorn

−0,8Procent

maj-24

Senast uppdaterad: 2024-07-05

BNP-indikatorn föll med 0,8 procent i maj jämfört med samma månad föregående år. Jämfört med april har indikatorn stigit med 0,1 procent.

Loading

Historiskt ser vi tydligt en nedgång under finanskrisen år 2008 och 2009. Sedan framgår det att utvecklingen var relativt återhållsam mellan år 2011 och 2013. Under den tidsperioden genomgick flera länder i Europa en skuldkris i spåren av finanskrisen. Portugal, Irland, Italien, Spanien och Grekland hade svårt att få ihop statsfinanserna, vilket banade väg för en lågkonjunkturlågkonjunktur: som även påverkade Sverige. Efter år 2013 har utvecklingen varit starkare, men kurvan vände tvärt nedåt efter Coronapandemin år 2020. I takt med att restriktioner lyftes vände indikatorn upp och visade på en mer positiv utveckling.

De senaste månaderna har BNPBNP:-tillväxten bromsat in. Det faktiska utfallet för BNPBNP: publiceras på kvartalsbasis ungefär en månad efter avslutat kvartal. BNPBNP:-indikatorn ger snabbare information men innehåller samtidigt inte lika detaljerad statistik som den kvartalsvisa publiceringen. Exempelvis saknar indikatorn information om hur olika branscher har utvecklats. Indikatorns utveckling ligger ofta i linje med produktionsvärdesindex, PVI, där data för enskilda branscher finns att tillgå.

Senast uppdaterad: 2024-07-05

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi