Ekonomifakta

Stark tillväxt men klena utsikter

Publicerad: 2011-11-29

Idag publicerade SCB nationalräkenskaperna för det tredje kvartalet 2011. Jämfört med motsvarande kvartal föregående år växte BNP med 4,6 procent. Detta var en oväntat stark siffra. Mycket talar dock för att det kan dröja innan vi ser sådana tillväxttal igen.

BNPBNP: växte med 4,6 procent under det tredje kvartalet 2011 jämfört med motsvarande kvartal i fjol. Denna starka siffra är naturligtvis glädjande, men bör ändå läsas med viss ödmjukhet.

Pessimismen tilltar

För det första bör man komma ihåg att BNPBNP: faktiskt bara har vuxit med sammanlagt 4,8 procent sedan tredje kvartalet 2008. Ekonomin är idag alltså bara några få procent större än vad den var för tre år sedan. Det betyder att de senaste kvartalens starka tillväxtsiffror i första hand har inneburit att ekonomin återtagit terräng den förlorade under finanskrisen, inte att produktionen nått nya höjder.

För det andra är framtidsutsikterna mycket klena. Detta framgår inte enbart av de prognoser som finns för 2012 och som du kan läsa mer om här och här . Även Konjunkturinstitutets barometerindikator talar sitt tydliga språk. Så sent som i maj i år låg barometerindikatorn på 111,9. Detta motsvarar ett läge i ekonomin som är mycket starkare än normalt. Nu i november, bara sex månader senare, är barometerindikatorn nere på ett värde på 94. Detta är betydligt lägre än det historiska genomsnittet på 100, och en tydlig indikation om att vi nu befinner oss i ett svagt läge.

Barometerindikatorn brukar ha rätt

Det pessimistiska stämningsläget lär naturligtvis får konsekvenser även för den faktiska BNPBNP:-tillväxten inom kort. Historiskt vet vi nämligen att BNPBNP: följer barometerindikatorn ganska väl. Dagens starka tillväxtsiffra är därför med stor sannolikhet den sista av sitt slag vi kommer att få se på länge. Den sista flämtningen av tigerekonomin, om man så vill. Har barometerindikatorn något att säga om framtiden går vi mot en tvär inbromsning inom kort.

BNP-tillväxten och barometerindikatorn

Utvecklingen sedan 1997

diagram som visar BNP-tillväxt och barometerindikatorn.

av Fredrik Carlgren

Publicerad: 2011-11-29

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi