Ekonomifakta

Läget i ekonomin – oktober

Publicerad: 2018-11-06

I månadens Läget i ekonomin är sju av tio indikatorer fortsatt starka, vilket visar på ett bättre konjunkturläge än normalt. De flesta variablerna uppvisade endast marginella förändringar. Stockholmsbörsen föll dock rejält och backade med 7,3 procent under månaden.

Stämningsläget i ekonomin försvagades något under oktober vilket visar sig i Barometerindikatorn som backade med 3,2 enheter till 108,0. Indikatorn ligger dock kvar över 100 strecket med god marginal vilket visar på ett något bättre läge än normalt. Sämre gick det för Stockholmsbörsen som föll med 7,3 procent under månaden. Bakgrunden till nedgången var en negativ utveckling på de amerikanska börserna, som i sin tur orsakades dels av räntehöjningar men även av det eskalerande handelskriget.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – oktober

av Christian Holmström

Publicerad: 2018-11-06

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi