Ekonomifakta

Läget i ekonomin – augusti

Publicerad: 2018-09-04

Högkonjunkturen håller i sig under inledningen av det tredje kvartalet, vilket visar sig i att Barometerindikatorn ligger över 100 med god marginal. Arbetslösheten föll till 6 procent vilket är nivån den bedöms bottna på under denna högkonjunktur.

Varuexporten stiger, Stockholmsbörsen likaså och antalet personer som varslas om uppsägning faller. Högkonjunkturen visar sig på bred front och sju av tio variabler i månadens utgåva av Läget i ekonomin är fortsatt starka. Hur kraftigt genomslag konjunkturuppgången får på hela ekonomin är dock inte givet. Vi skrev i förra veckan om hur Sveriges BNP-tillväxt per capita är låg trots konjunkturläget. Till detta hålls räntan fortsatt nära noll, trots att prognoserna visar på att vi står på konjunkturtoppen. Samtliga prognosmakare förutspår lägre tillväxt under 2019 .

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – augusti

av Christian Holmström

Publicerad: 2018-09-04

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi