Ekonomifakta

Läget i ekonomin - augusti

Publicerad: 2017-09-04

Det ekonomiska läget är fortsatt starkt och vi befinner oss i högkonjunktur, men det finns även tecken som kan tyda på en avmattning. Nedgångar noteras för exempelvis Barometerindikatorn och Inköpschefsindex.

I månadens utgåva av Läget i ekonomin bedöms 4 av 10 indikatorer som starka, resterande är neutrala. Läget är fortsatt optimistiskt. Barometerindikatorn visar visserligen en liten minskning från 112,3 till 110,7 och den främsta orsaken till nedgången är tillverkningsindustrin. Detaljhandeln bidrar också något till minskningen liksom hushållen vars optimism har dämpats till en historiskt genomsnittlig nivå. Barometerindikatorn ligger trots det fortfarande kvar på en bra bit över 100-strecket, vilket pekar på ett betydligt mer positivt stämningsläge än normalt i svensk ekonomi och indikatorn bedöms som fortsatt stark.

Två indikatorer har dock försämrats och gått från starka till neutrala. Inköpschefsindex minskade med 3,7 enheter vilket kan antyda en avmattning av industrikonjunkturen. Främst var det produktionen som bidrog till nedgången, följt av orderingången. Sedan uppgick antal personer som varslades om uppsägning till 3 281 vilket historiskt sett är en hög siffra för en sommarmånad och indikatorn går därför från stark till neutral. Huruvida detta är en tillfällig avvikelse återstår att se.

Ta del av samtliga indikatorer här: Läget i ekonomin – augusti

av Angelina Mattsson

Publicerad: 2017-09-04

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Makroekonomi