Ekonomifakta

Vad är växthusgaser?

Senast uppdaterad: 2024-01-02

Växthusgaser är ett samlingsord för de gaser som bidrar till en förstärkt växthuseffekt. Växthuseffekten är den värme som atmosfären förser jorden med. De fyra växthusgasutsläppen som bidrar mest till växthuseffekten är koldioxid, metan, dikväveoxid och F-gaser.

Loading

All energienergi: som värmer jorden kommer från solljus. Det ljus som når atmosfären har generellt för hög energienergi: för att absorberas. Stora delar av solljuset når därför ned till jordytan. Energin som når jordytan absorberas och återsänds som värmestrålning mot rymden. Vissa ämnen, så kallade växthusgaserväxthusgaser:, kan absorbera värmestrålningen och skicka ut den i olika riktningar. En del energienergi: skickas ut till rymden och en del tillbaka till jorden. Denna process kallas växthuseffektenväxthuseffekten: och är nödvändig för liv på jorden. Utan växthuseffektenväxthuseffekten: hade medeltemperaturen på jorden varit ca 35 grader kallare. Det är mindre än 1 procent av gaserna i atmosfären som är växthusgaserväxthusgaser:. De fyra växthusgasutsläppen som bidrar mest är koldioxidkoldioxid:, metanmetan:, dikväveoxiddikväveoxid: och F-gaser:

Det finns även andra viktiga växthusgaserväxthusgaser: som vatten:

Senast uppdaterad: 2024-01-02

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Klimat och miljö