Ekonomifakta

Hållbar handel

Senast uppdaterad: 2024-01-10

Sedan år 1990 har Sveriges varu- och tjänsteexport som andel av BNP ökat med 95 procent. Samtidigt har Sveriges koldioxidintensitet fallit med 66 procent. Handel kan leda till effektivare resursutnyttjande och minskad klimat- och miljöpåverkan.

Loading

Sedan år 1990 har Sveriges varu- och tjänsteexport som andel av BNPBNP: ökat. Det innebär att Sveriges ekonomi har blivit mer integrerad med den globala ekonomin. Eftersom Sverige är ett litet land är vi beroende av handel med omvärlden. Alla råvarorvaror: som Sverige behöver finns inte i Sverige, samtidigt har vi ett överflöd av vissa råvarorvaror:. Genom att handla med omvärlden kan sådana obalanser undvikas. Du kan läsa mer om exportexport: och importimport: över tid här .

Under samma period har koldioxidintensiteten minskat. KoldioxidintensitetKoldioxidintensitet: är ett mått på hur stora utsläppen är per producerat värde. Låg koldioxidintensitetkoldioxidintensitet: visar alltså att ekonomin har blivit bättre på att hantera miljöpåverkan i förhållande till ekonomisk produktion. Du kan läsa mer om koldioxidintensitetkoldioxidintensitet: och göra internationella jämförelser här .

Senast uppdaterad: 2024-01-10

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Klimat och miljö