Ekonomifakta

Kolsänkor

Senast uppdaterad: 2024-06-04

Klimatförändringarna ökar behovet av effektiva metoder för att hantera och minska atmosfärens koldioxidnivåer. Kolsänkor, både naturliga och artificiella är viktiga i klimatarbetet.

Naturliga kolsänkor är ekosystem som aktivt absorberar koldioxidkoldioxid: (CO2) från atmosfären. De mest framträdande exempel på naturliga kolsänkor inkluderar skogar, hav och våtmarker. Dessa ekosystem utnyttjar naturliga processer, som fotosyntes, för att omvandla atmosfärisk CO2 till organiska former av kol.

Stilistisk bild av naturliga kolsänkor

Människoskapade eller artificiella kolsänkor refererar till teknologiska lösningar som syftar till att fånga och lagra koldioxidkoldioxid: från atmosfären eller från industriella processer. Ett framträdande exempel på detta är koldioxidavskiljning och lagring (CCS), läs mer om CCS här .

Det finns också hybridlösningar som kombinerar element från både naturliga och artificiella kolsänkor. Dessa lösningar inkluderar återplantering av skogar, återställande av våtmarker och utveckling av koldioxidabsorberande byggmaterial. Naturliga kolsänkor erbjuder en mer ekologiskt hållbar lösning medan artificiella kolsänkor erbjuder mer kontrollerad och ibland snabbare sätt att minska atmosfäriska CO2-nivåer.

Senast uppdaterad: 2024-06-04

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Klimat och miljö