Ekonomifakta

Vad är föroreningar?

Senast uppdaterad: 2024-06-10

Föroreningar kan definieras som närvaron av skadliga ämnen i vår miljö, vilka är ett direkt eller indirekt resultat av mänskliga aktiviteter. Dessa skadliga ämnen kan anta olika former - kemikalier, partiklar, eller biologiska ämnen - och påverkar luft, vatten och jord. De huvudsakliga källorna till dessa föroreningar är industriella processer, jordbruk, avfallsbehandling och användning av fossila bränslen.

Stilistisk bild av föroreningar

Senast uppdaterad: 2024-06-10

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Klimat och miljö