Ekonomifakta

Hur mäts utsläpp av växthusgaser?

Senast uppdaterad: 2023-12-29

Det finns tre sätt att mäta utsläpp på; territoriella, produktionsbaserade och konsumtionsbaserade utsläpp. Oavsett hur man mäter måste utsläppen minska framöver för att uppnå klimatmålen.

Loading

Alla måtten bidrar till en helhetsbild av Sveriges klimatpåverkan, var och en med sina styrkor och begränsningar.

Koldioxidekvivalenter och global uppvärmningspotential

KoldioxidekvivalenterKoldioxidekvivalenter: är ett mått för att jämföra utsläpp av olika växthusgaserväxthusgaser:, omvandlat till mängden koldioxidkoldioxid: som skulle ha samma effekt på global uppvärmning. Detta möjliggör en enhetlig jämförelse av utsläpp från olika källor. För att beräkna dessa använder man "Global Warming PotentialGlobal Warming Potential:" (GWP), som jämför en växthusgas effekt med koldioxids över en specifik tidsperiod, vanligen 100 år. Detta mått är viktigt för att policyutvecklare, företagföretag: och individer ska kunna förstå och jämföra utsläpp, samt sätta upp och följa upp klimatmål. Se tabellen nedan för att göra översättningar mellan olika växthusgaserväxthusgaser:.

Loading

Senast uppdaterad: 2023-12-29

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Klimat och miljö