Ekonomifakta

Fokus EU

EU:s inre marknad

Senast uppdaterad: 2024-02-21

EU:s inre marknad etablerades år 1993 och bygger på fyra friheter – fri rörelse av varor, tjänster, människor och kapital inom EU:s gränser.

Loading

EUEU: är en enhetlig marknadmarknad: med gemensamma regler, tullar och avgifter. Den inre marknaden skapar förutsättningar för företagföretag: i medlemsländerna att nå en större marknadmarknad: med cirka 450 miljoner konsumenter. Det gynnar även konsumenterna som får tillgång till produkter och tjänstertjänster: från 27 länder. Den inre marknaden gör det även enkelt för EUEU:-medborgare att bo och arbeta i hela EUEU:.

Under år 2022 handlade 25 av 27 EUEU:-länder främst med andra EUEU: länder. Den genomsnittliga andelen av varuhandeln inom EUEU: var knappt 60 procent. Högst andel hade Luxemburg med 87 procent, medan Irland hade lägst med 38 procent. Motsvarande andel för Sverige är cirka 59 procent.

EUEU: arbetar med att ständigt främja och förbättra den inre marknaden. Högt upp på agendan är att vidareutveckla ”den digitala inre marknaden” och göra den mer klimatvänlig samt motståndskraftig, särskilt mot bakgrund av coronapandemin och invasionen av Ukraina.

Senast uppdaterad: 2024-02-21

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Fokus EU