Ekonomifakta

Fokus EU

Fri rörlighet av arbetstagare

Senast uppdaterad: 2024-01-26

Principen om fri rörlighet för arbetstagare kompletterar den fria rörligheten för tjänster, varor och kapital. Den fria rörligheten för arbetstagare är en del av den fria rörligheten för personer.

Loading

Den fria rörligheten för personer omfattar både fysiska och juridiska personerjuridiska personer:. Alla personer har inte samma rättigheter utan den skiljer sig beroende på personens juridiska status. ArbetstagareArbetstagare: med EUEU:-medborgarskap åtnjuter flest rättigheter under den friheten. Därför gör man skillnad på fri rörlighet för personer och fri rörlighet för arbetstagarearbetstagare:.

Det råder stor skillnad mellan länderna när det kommer till nyttjandet av denna frihet. I Kroatien bor 19,9 procent av befolkningen i arbetsför ålderarbetsför ålder: (20–64 år) i ett annat EUEU:-land, medan bara 0,9 procent av befolkningen i Sverige bor i ett annat EUEU:-land.

Den fria rörligheten för arbetstagarearbetstagare: innebär att alla EUEU:-medborgare ska ha samma anställningsmöjlighet, lönlön:, och övriga anställnings- och arbetsvillkor. ArbetstagareArbetstagare: har dessutom rätt till att få stanna kvar i landet under vissa omständigheter. Man får exempelvis stanna kvar i landet när man blivit av med jobbet för att få chans att hitta ett nytt. Det finns vissa undantag till rättigheterna.

För att rättigheterna ska kunna fungera effektivt så har man som arbetstagarearbetstagare: i ett annat EUEU:-land flera icke-arbetsrelaterade rättigheter. Exempelvis får arbetstagarens närmaste familj följa med till landet. Familjen ska ha samma rättigheter som arbetstagaren. Detta gäller även om arbetstagarens familj inte är EUEU:-medborgare.

Senast uppdaterad: 2024-01-26

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Fokus EU