Ekonomifakta

Sysselsättningsgrad i olika åldersgrupper

Senast uppdaterad: 2024-01-26

Sysselsättningsgraden visar hur stor andel av befolkningen som är sysselsatt i en viss åldersgrupp. Den påverkas av hur väl arbetsmarknaden fungerar och hur starkt konjunkturläget är. Sysselsättningsgraden skiljer sig åt mellan olika åldersgrupper och är högst för personer mellan 45-54 år.

Loading

Sysselsättningen är hög i Sverige. Det avspeglas också i sysselsättningsgraden som uppgår till knappa 80 procent för gruppen 16-64 år. Efter 55 år lämnar en mindre del av befolkningen arbetsmarknadenarbetsmarknaden: och efter 65 år går många i pension. Sysselsättningsgraden i gruppen 65-74 år ligger på cirka 20 procent. Sysselsättningsgraden är också lägre för gruppen 15-24 år eftersom många unga är heltidsstuderande.

Under de senaste 10 åren har sysselsättningsgraden ökat i alla åldersgrupper förrutom i gruppen 35-44 år. Ökningen har varit som störst bland personer mellan 55-64 år där sysselsättningsgraden har stigit från 72,8 till 78 procent. Under coronapandemin minskade sysselsättningen något i nästan alla grupper förutom i den äldsta. Störst var tappet bland ungdomar 15-24 år. En liknande utveckling kunde ses mellan 2008 och 2009 då sysselsättningsgraden minskade för alla grupper förutom den äldre åldersgruppen , 65-74 år, i och med finanskrisen. Även då var minskningen störst bland ungdomar mellan 15 och 24 år. Sysselsättningsgraden sjönk med fyra procentenheter men återhämtade sig under åren därefter.

Sysselsättningsgraden påverkas av bland annat konjunkturen och hur väl arbetsmarknadenarbetsmarknaden: fungerar, men också demografiska förändringar kan ge effekter på den totala sysselsättningsgraden. Om befolkningen växer snabbare än sysselsättningen sjunker sysselsättningsgraden.

Senast uppdaterad: 2024-01-26

av Katarina Wagman

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Arbetsmarknad