Gymnasieutbildade - internationellt

Utbildningsnivån ligger generellt högt inom OECD. I snitt har knappt 81 procent av alla personer mellan 25 och 64 år minst en gymnasieutbildning. Sverige ligger en bit över snittet i samma åldersspann, nästan 86 procent har minst gymnasieutbildning.

Inom hela OECD har kunskapskraven ökat och många väljer därför att utbilda sig. För att komma in på arbetsmarknaden är det oftast nödvändigt att kunna visa upp ett examensbevis från åtminstone gymnasieskolan. Detta blir tydligt när man exempelvis jämför andelen personer med gymnasieexamen i åldern 25-34 år med hela gruppen 25-64 år. I de flesta länder är andelen högre för den yngre åldersgruppen. Sydkorea och Slovenien är exempel på länder där utbildningsnivån bland den yngre befolkningen är högre än bland den äldre.

I Sverige har omkring 85 procent av befolkningen i båda grupperna minst gymnasieutbildning. Sverige ligger över OECD-snittet för åldersgruppen 25-64 år men under snittet för gruppen 25-34 år. Däremot är andelen med högskoleutbildning högre än OECD-snittet i båda åldersgrupperna.