Skattetrycket

43,8Andel av BNP
2018

Sverige har inte alltid haft ett högt skattetryck. Länge var det samlade skatteuttaget lägre i Sverige än genomsnittet för OECD-länderna. Tendensen under 2000-talet fram tills för ett par år sedan var att skattetrycket sjönk.

Att Sverige har högre skatter än jämförbara länder är ett faktum som upprepats ofta. Historiskt har det emellertid inte varit så. Under de så kallade rekordåren på 1950- och 1960-talen hade Sverige fortfarande ett skattetryck som var lägre än genomsnittet för OECD-länderna. Först i början av 1970-talet blev skattenivån signifikant högre än i jämförbara länder.

I och med expansionen av den offentliga sektorn i början på 1970-talet ökade skattetrycket. Ökningen skedde främst genom att arbetsgivaravgiften höjdes kraftigt.

Skattetrycket, eller skattekvoten som måttet också ofta benämns, beräknas som kvoten mellan de totala skatteintäkterna och BNP. Ett skatteuttag på 400 miljarder och en BNP på 1 000 miljarder ger till exempel ett skattetryck på 40 procent.

Mellan 2000 och 2010 sjönk skattetrycket i Sverige med 5,7 procentenheter, bland annat på grund av sänkt arbetsbeskattning. Därefter var skattetrycket relativt oförändrat under mandatperioden 2010-2014. Under senare år har dock trenden vänt uppåt i viss utsträckning igen. 2018 uppgick skattetrycket till 43,8 procent.

Hur skattemedlen och andra offentliga intäkter används kan du läsa om här. På den sidan återfinns även ett diagram som visar hur de offentliga utgifterna, fördelade på olika ändamål, har utvecklats över tid. Vi har också en räknesnurra som visar hur din skatt används.