För dig som pluggar

Ja - du har kommit rätt. Här hittar du information och svar på frågor som rör räntan, inflationen och konjunkturen. Varje dag pratas det om begrepp som beskriver ekonomin vi lever i. Ibland kan det vara svårt att ta reda på vad dom betyder. Men en sak är säker – vi hjälper gärna till! Vi vet att man känner sig tryggare i tillvaron om man också förstår hur saker hänger ihop.

Vad kul! Förutom material som vi tagit fram själva, som du kan hitta på den här länken. Så har vi flera sidor som beskriver nationalekonomi på ett enkelt sätt. Har du frågor om någonting som står här på siten går det fint att höra av dig till oss.

Är det lågkonjunktur?
Konjunkturinstitutet bedömer att den svenska ekonomin är på väg in i en lågkonjunktur som väntas vara några år framöver. Den höga inflationen i kombination med räntehöjningar och försämrad internationell konjunktur väntas dra ner tillväxten i Sverige. För att avgöra var i konjunkturcykeln en ekonomi befinner sig brukar man titta på hur högt det så kallade resursutnyttjandet är. När det är lågkonjunktur utnyttjas resurserna inte fullt ut och ekonomin går sämre än sin potential. Konjunkturinstitutet bedömer att lågkonjunkturen kommer att vara till 2027 då resursutnyttjandet blir normalt igen.

Vad är egentligen inflation?
Inflation innebär att pengarna tappar sitt värde. Du kan köpa mindre för 100 kronor idag än för ett år sedan. Det är alltså en uppgång i den allmänna prisnivån.


Vad betyder ränta?
Ränta kan man säga är priset på lån av pengar. När till exempel en bank lånar ut pengar till en person så är det inte gratis, utan banken tar ut en låneränta. När man pratar om ränta så pratar man i procent, man säger att räntan är X % av lånet. Riksbankens styrränta används för att öka eller minska efterfrågan i ekonomin.

Priserna på mat och el stiger ju inte för att det är högkonjunktur i Sverige, så måste Riksbanken verkligen göra så att också räntorna stiger?

Att höja styrräntan hjälper väl inte mot att elpriserna är höga? Visst, det är helt sant att Riksbanken inte kan göra något åt att priserna är höga nu. Men de kan se till så att inflationen inte biter sig fast och blir mer långvarig. De försöker förankra inflationsförväntningarna så att det inte krävs ännu större räntehöjningar med en ännu djupare lågkonjunktur längre fram.

 

Konjukturen kan påverka priset på viktiga varor och hushållens ekonomi
Du kanske har hört talas om att konjukturen kan påverka hushållen? Det stämmer ofta. Bland annat så ser vi att priser på viktiga varor som bensin påverkar hushållen. Men inte bara det. På fliken ”hushållens ekonomi” kan du ta reda på mer om hur hushållens inkomster påverkas och deras konsumtion och sparande.

Tycker du att någonting saknas här på Ekonomifakta?
Vi vill att det ska vara lätt att hitta rätt, så har du frågor om vårt innehåll eller tycker du att någonting saknas går det bra att säga till.