Ekonomifakta

Koldioxidintensitet

Senast uppdaterad: 2023-12-29

Under 2021 var Sverige ett av de OECD-länder som släppte ut minst koldioxid per producerat värde. Bara Schweiz och Irland hade en lägre koldioxidintensitet. Sedan 1990 har Sveriges produktion blivit mer dubbelt så effektiv.

Loading

KoldioxidintensitetKoldioxidintensitet: är ett mått på hur stora utsläppen är per producerat värde. I Sverige har vi, jämfört med andra OECDOECD:-länder, låga utsläpp samtidigt som vi producerar ett relativt stort värde. Detta gör att vi har en låg koldioxidintensitetkoldioxidintensitet:.

En bidragande orsak är att den svenska elproduktionen har en låg andel fossila bränslen . En hög andel fossilfri el, främst vattenkraft och kärnkraftkärnkraft:, gör att vi i Sverige kan ha en energiintensiv industriindustri: samtidigt som vi bibehåller en låg koldioxidintensitetkoldioxidintensitet:.

Jämförelser mellan länder skall dock göras med viss försiktighet. Sammansättningen av BNPBNP: spelar nämligen stor roll för hur stora utsläpp som uppstår i ett land. Industrin kräver i regel mer energienergi: än servicesektorn. Det gör att länder med förhållandevis stor servicesektor får lägre koldioxidintensitetkoldioxidintensitet: på grund av produktionens sammansättning. Data för fler länder finns tillgängligt hos EU-kommissionen.

Senast uppdaterad: 2023-12-29

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Klimat och miljö