Ekonomifakta

Luftföroreningar

Senast uppdaterad: 2023-12-28

Utsläppen av luftförorenande ämnen i Sverige har generellt sett minskat sedan 1990. Störst har minskningen varit för svaveldioxider där utsläppen har fallit med över 85 procent.

Loading

Totalt sett har de olika utsläppen till luft minskat med mellan 35 och 86 procent sedan 1990. NäringslivetNäringslivet: har allt sedan miljödebatten startade i början av 1960-talet stått i fokus för åtgärder. Till en början var intresset i många fall riktat enbart mot industrin medan andra källor som till exempel jordbruk och lokaluppvärmning lämnades nästan helt utanför det prioriterade åtgärdsarbetet. En balansering har emellertid skett mellan samhällets sektorer så att även andra sektorer har fått bära en större del av åtgärderna.

Till exempel vidtog industrin från 1990 en rad åtgärder för att minska utsläppen av bilavgaser. Industrin tog också ett stort ansvar för åtgärderna under decennierna före 1990 men den typen av jämförande statistik finns inte samlat för åren före 1990.

Senast uppdaterad: 2023-12-28

av Jacob Öljemark

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Klimat och miljö