Ekonomifakta

Klimatförändringar

Senast uppdaterad: 2024-01-02

Klimatförändringar avser långsiktiga förändringar i jordens klimatsystem. Klimatförändringarna kännetecknas främst av en ökning av den globala medeltemperaturen. Två konsekvenser av det här är stigande havsnivåer och smältande isar.

Loading

Sedan tidigt 90-talet har havsnivån stigit med ca 100 millimeter. Samtidigt har isarna sedan 00-talet smält med 270 miljarder ton årligen på Grönland och 147 miljarder ton på Antarktis.

Klimatförändringarna drivs av växthusgasutsläpp, såsom koldioxidkoldioxid:, metanmetan: och kväveoxiderkväveoxider:, som främst genereras genom mänsklig aktivitet. Effekterna av den globala uppvärmningen är mångsidig och omfattar smältande polarisar, stigande havsnivåer, intensifierade och mer frekventa extremväderhändelser som orkaner och torka, samt förändringar i ekosystemen.

Klimatförändringarna påverkar inte bara naturen utan även samhällen. Stigande havsnivåer hotar kustområden, medan extremväder kan leda till missväxt, vattenbrist och därmed sociala problem. Effekterna av klimatförändringarna fördelas inte jämnt över jordklotet och vissa regioner upplever större förändringar än andra.

Åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna inkluderar minskning av växthusgasutsläpp genom övergången till förnybar energienergi:, förbättring av energieffektiviteten och främjande av hållbara livsstilar. Internationella överenskommelser såsom Parisavtalet syftar till att samordna globala ansträngningar för att begränsa temperaturökningen.

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Klimat och miljö