Ekonomifakta

Fokus EU

EU:s forskning och utveckling

Senast uppdaterad: 2024-01-26

Under år 2021 spenderade EU-länderna totalt 331 miljarder euro, motsvarande 2,27 procent av EU:s totala BNP på forskning och utveckling. Sverige är tillsammans med Belgien det land i EU som investerar störst andel av BNP på FoU, närmare 3,5 procent.

Loading

Sedan tidigt 2000-tal har EUEU: haft som målsättning att investera minst tre procent av BNPBNP: i FoUFoU:, något man ännu inte lyckats med. Skillnaden i hur mycket EUEU::s medlemsländer spenderar på FoUFoU: är stor. Belgien och Sverige är de länder som investerar mest, motsvarande 3,45 procent respektive 3,43 procent år 2021. Rumänien å andra sidan är det land som som spenderar minst medel på FoUFoU:. År 2021 uppgick deras investeringar till 0,47 procent av BNPBNP:.

För att stötta medlemsländernas satsningar på FoUFoU: har EUEU: inrättat fonder som fördelar medel för olika tillväxtinriktade ändamål. Här ingår den Europeiska regionala utvecklingsfonden vars syfte är att stärka ekonomisk och social sammanhållning inom EUEU: genom att minska de regionala skillnaderna. Under åren 2021 till 2027 investerar fonden 863 miljoner euroeuro: i olika temaområden i Sverige som fördelas av Tillväxtverket.

Senast uppdaterad: 2024-01-26

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Fokus EU