Ekonomifakta

Fokus EU

Fokus EU

I den här sektionen presenteras fakta och statistik om EU och dess medlemmar

I filmen nedan presenterar nationalekonomen Klas Eklund hur EU fungerar men även betydelsen som EU har för Sverige

Nedan ges översikt över ett antal nyckeltal för EU och dess medlemsländer

Utforska EU-länder

Här kan du själv välja mått att jämföra

Klicka på ”Ändra inställningar” för att välja jämförelsemått och för att se den historiska utvecklingen

Ändra inställningar

HuvudmåttJämförelseMarkör
Länder/områden att placera längst till vänster:
  (Välj länder/områden som du lättare vill kunna urskilja från övriga.)
  Sortering av övriga:

  Vet du hur EU:s budget ser ut?

  EU:s budget

  2024 uppgår EUEU::s budgetbudget: till 142,6 miljarder euroeuro:. En stor budgetpost är den gemensamma jordbruks- och havspolitiken, dit cirka en tredjedel av budgeten är allokerad.

  Läs mer om EU:s budget
  Loading

  Vet du hur mycket av Sveriges varuhandel som sker inom EU?

  Andel av total varuhandel inom EU

  Nära 60 procent av Sveriges utrikeshandel med varor är med andra EU-länder

  Sedan år 2002 har Sverige totala varuhandel med andra medlemsländer ökat med 4,5 procent. Under år 2022 var Sveriges andel av varuexporten till andra EUEU:-länder 58,7 procent.

  2022 var den genomsnittliga andelen av varuhandeln inom EUEU: var knappt 60 procent. Högst andel hade Luxemburg med 86 procent, medan Irland hade lägst med 37 procent. Totalt handlade 25 av 27 EUEU:-länder främst med andra EUEU: länder.

  Läs mer om EU:s inre marknad

  56,2%

  57,0%

  55,5%

  57,9%

  59,8%

  58,7%

  2002

  2005

  2010

  2015

  2020

  2022