Ekonomifakta

Fokus EU

Fokus EU

I den här sektionen presenteras fakta och statistik om EU och dess medlemmar

I filmen nedan presenterar nationalekonomen Klas Eklund hur EU fungerar men även betydelsen som EU har för Sverige

Nedan ges översikt över ett antal nyckeltal för EU och dess medlemsländer

Utforska EU-länder

Vet du hur EU:s budget ser ut?

EU:s budget

2024 uppgår EUEU::s budgetbudget: till 142,6 miljarder euroeuro:. En stor budgetpost är den gemensamma jordbruks- och havspolitiken, dit cirka en tredjedel av budgeten är allokerad.

Läs mer om EU:s budget
Loading

Vet du hur mycket av Sveriges varuhandel som sker inom EU?

Andel av total varuhandel inom EU

Nära 60 procent av Sveriges utrikeshandel med varor är med andra EU-länder

Sedan år 2002 har Sverige totala varuhandel med andra medlemsländer ökat med 4,5 procent. Under år 2022 var Sveriges andel av varuexporten till andra EUEU:-länder 58,7 procent.

2022 var den genomsnittliga andelen av varuhandeln inom EUEU: var knappt 60 procent. Högst andel hade Luxemburg med 86 procent, medan Irland hade lägst med 37 procent. Totalt handlade 25 av 27 EUEU:-länder främst med andra EUEU: länder.

Läs mer om EU:s inre marknad

56,2%

57,0%

55,5%

57,9%

59,8%

58,7%

2002

2005

2010

2015

2020

2022