Ekonomifakta

Fokus EU

EU:s historia

Senast uppdaterad: 2024-06-10

Den Europeiska unionen (EU) är en politisk och ekonomisk union som bildades år 1992 och består av 27 europeiska länder. EU:s historia startar år 1952 då sex europeiska länder inledde ett samarbete kring produktionen av kol och stål. År 1995 blev även Sverige en del av samarbetet.

EUEU: har sin grund i vad som kallas den europeiska kol- och stålgemenskapen som bildades år 1952 av Belgien, Frankrike, Italien, Nederländerna, Västtyskland, och Luxemburg. Samarbetet gick ut på att skapa en gemensam produktion av kol och stål för att i sin tur förhindra att de sex länderna återigen skulle rusta för krig mot varandra. Färskt i minnet var förstås de två världskrig som haft förödande konsekvenser för hela kontinenten under den första halvan av 1900-talet. Att fostra fred och välståndvälstånd: genom ekonomiskt samarbete är än idag en grundbult i det europeiska samarbetet.

Gemenskapen visade sig vara gynnsam för de sex medlemsländerna och de bestämde sig därför för att utöka sitt ekonomiska samarbete. År 1957 övergick kol- och stålgemenskapen till den Europeiska ekonomiska gemenskapen (EEG) och samarbetet utvidgades till att även omfatta jordbrukspolitik, handel och fredlig användning av kärnkraftkärnkraft:. Samtidigt påbörjades också diskussionerna kring en gemensam handelspolitikhandelspolitik: och en inre marknadmarknad:. Det är vid den här tidpunkten som det EUEU: vi känner idag börjar formas. År 1967 byter EEG namn till EG (Den europeiska gemenskapen). Kort därefter införs tullfrihet och samarbetet utvidgas med fler medlemsländer. Man grundar också de institutioner: europaparlamenteteuropaparlamentet:, europeiska rådet, europeiska kommissionenkommissionen: och europeiska unionens domstol som än idag har i uppgift att styra unionen. År 1992 ombildade den europeiska gemenskapen till den politiska union - EUEU:. I samband med det blir också den inre marknaden verklighet. Idag har unionen 27 medlemsstater. Sverige blev medlem år 1995. Några år därefter (1999) infördes den ekonomiska och monetära unionen (EMUEMU:) med den gemensamma valutan euroeuro:.

Senast uppdaterad: 2024-06-10

av Simon Torstensson

Det är fritt att använda sig av våra diagram men ange gärna Ekonomifakta som källa.

Fokus EU