Prognoser om inflationen i Sverige

Både Riksbanken och Konjunkturinstitutet ser framför sig att inflationen faller under 2023. Inflationen väntas som tidigast att vara tillbaka på Riksbankens mål om 2 procent under mitten av 2024.

Efter många år av låg och stabil inflation har stigit kraftigt över Riksbankens mål på 2 procent. I diagrammet visas prognoser från Riksbanken och Konjunkturinstitutet över hur svensk inflation kommer att utvecklas. Bedömningarna är att inflationen toppar i år för att sedan falla tillbaka till inflationsmålet år 2024.

Varför stiger inflationen?

Det finns många anledningar till att inflationen har stigit så mycket. För det första ledde pandemin till att det blev nedstängningar av produktionen och problem med leveranser, vilket tryckte upp priserna.

För det andra steg priset på olja och naturgas till följd av Rysslands invasion av Ukraina. Det fick i sin tur priset på el- och energi att stiga, framförallt i Europa som importerar mycket gas från Ryssland. Eftersom olja och energi är en insatsvara i produktionen av andra varor drev det så småningom upp priserna på många andra varor.

För det tredje var det stora stimulanser i vissa länder från både finans- och penningpolitiken under pandemin som fick efterfrågan att stiga i ekonomin. Inflationen är hög i de flesta länder just nu.