Växthusgaser per sektor - Annex 1

Utsläppen av växthusgaser från de länder som ingår i Annex 1 uppgick 2016 till drygt 17 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De största utsläppen kom från USA, EU och Ryssland.

Annex 1 omfattar industrialiserade länder som var medlemmar i OECD år 1992 samt ekonomier i övergång till industrialiserade länder (EIT) inklusive Ryssland, Baltikum, och många central- och östeuropeiska stater.

Annex 1 släppte totalt ut cirka 17 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2016. Den sektorn med absolut störst utsläpp var energisektorn med knappt 14 000 miljoner ton. Industriprocesser gav upphov till utsläpp på knappt 1 300 miljoner ton och jordbruket svarade för knappt 1 500 miljoner ton.

I Annex 1 är det USA och EU som svarar för de största utsläppen av växthusgaser. USA:s utsläpp uppgick år 2016 till drygt 6 500 miljoner ton koldioxidekvivalenter medan utsläppen från EU uppgick till knappt 4 300 miljoner ton. Utsläppen av växthusgaser inom EU har minskat med 24 procent sedan 1990.