Växthusgaser per sektor - Annex 1

Utsläppen av växthusgaser från de länder som ingår i Annex 1 uppgick 2017 till drygt 16 600 miljoner ton koldioxidekvivalenter. De största utsläppen kom från USA, EU och Ryssland.

Annex 1 omfattar industrialiserade länder som var medlemmar i OECD år 1992 samt ekonomier i övergång till industrialiserade länder (EIT) inklusive Ryssland, Baltikum, och många central- och östeuropeiska stater.

Annex 1 släppte totalt ut drygt 16 600 miljoner ton koldioxidekvivalenter år 2017. Den sektorn med absolut störst utsläpp var energisektorn med drygt 13 000 miljoner ton. Industriprocesser gav upphov till utsläpp på cirka 1 300 miljoner ton och jordbruket svarade för knappt 1 500 miljoner ton.

I Annex 1 är det USA och EU som svarar för de största utsläppen av växthusgaser. USA:s utsläpp uppgick år 2017 till knappt 6 500 miljoner ton koldioxidekvivalenter medan utsläppen från EU uppgick till drygt 4 300 miljoner ton. Utsläppen av växthusgaser inom EU har minskat med 23 procent sedan 1990.