Växthusgaser - Annex 1

Utsläppen av växthusgaser har bland de länder som ingår i Annex 1 minskat med ungefär 21 procent sedan 1990. Tittar man istället på global statistik har utsläppen tvärtom ökat.

Utsläppen av växthusgaser i Annex 1 har sedan 1990 minskat med runt 21 procent. År 1990 låg utsläppen på cirka 19 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter och 2020 låg de på knappt 15 200 miljoner ton. Den ekonomiska krisen 2009 har naturligtvis påverkat siffrorna. Det ser man inte minst av att utsläppen från industriprocesser sjönk med 14 procent mellan 2008 och 2009. Samma gäller under corona år 2020 då produktionen stannade av. 

Både i absoluta och relativa termer har minskningen varit störst inom energisektorn. Utsläppen därifrån har minskat med 3 200 miljoner ton mellan 1990 och 2020. Energisektorn är också den sektor där utsläppen totalt sett är störst.