Växthusgaser - Annex 1

Utsläppen av växthusgaser har bland de länder som ingår i Annex 1 minskat med ungefär 12 procent sedan 1990. Tittar man istället på global statistik har utsläppen tvärtom ökat.

Utsläppen av växthusgaser i Annex 1 har sedan 1990 minskat med drygt 12 procent. År 1990 låg utsläppen på cirka 19 000 miljoner ton koldioxidekvivalenter och 2018 låg de på knappt 16 800 miljoner ton. Den ekonomiska krisen 2009 har naturligtvis påverkat siffrorna. Det ser man inte minst av att utsläppen från industriprocesser sjönk med 14 procent mellan 2008 och 2009.

I absoluta termer har minskningen varit störst inom energisektorn. Utsläppen därifrån har minskat med 1 700 miljoner ton mellan 1990 och 2018. Energisektorn är också den sektor där utsläppen totalt sett är störst.