Miljö

I den här sektionen presenteras fakta och statistik om miljöarbete och miljöpåverkan med ett särskilt fokus på miljöfakta med ett näringslivsperspektiv.

  • Utsläpp i Sverige
    Här finns fakta och statistik bland annat kring näringslivets andelar av de nationella utsläppen till luft.
  • Utsläpp internationellt
    Här finns fakta och statistik kring hur Sveriges utsläpp förhåller sig i internationell jämförelse.
  • Fördjupning: Utsläppens drivkrafter
    Här finns en fördjupning av de faktorer som driver utsläppen och faktorernas utveckling över tid.