Konjunkturen - Barometerindikatorn

94,5Indikatorn
sep-20

I september steg Konjunkturinstitutets Barometerindikator med 6,9 enheter till 94,5. Det var femte månaden i rad som indikatorn steg efter det historiskt branta fallet i april. Trots uppgången är läget fortsatt svagt.

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där företag och hushåll får svara på frågor om nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om den överstiger 100 är stämningsläget i ekonomin bättre än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ovan framträder konjunktursvängningarna tydligt genom åren. Särskilt märks IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även uppgången under 2007 samt finanskrisen kort därefter syns tydligt.

De senaste månaderna präglas helt och hållet av coronakrisen. I mars började denna till viss del göra avtryck i undersökningen. I april föll sedan indikatorn brant. Nedgången var den största som någonsin uppmätts. Under de fem senaste månaderna har det dock skett en  gradvis förbättring. I september bidrog alla sektorer till uppgången, undantaget bygg- och anläggning som backade med 4,4 enheter.

Trots uppgången är läget i ekonomin alltjämt svagare än normalt. Jämfört med februari, det vill säga innan coronakrisen börjat påverka mätningarna, har nästan alla sektorer backat.

Indikatorer i Konjunkturbarometern

Medelvärde 100

feb-20sep 2020Diff feb-sep
Barometerindikatorn100,094,5-5,5
Tillverkningsindustri104,4105,81,4
Bygg & anläggning100,789,5-11,2
Detaljhandel106,5106,3-0,2
Tjänstesektorn109,6106,9-2,7
Hushåll93,986,5-7,4
LADDA NER
Källa: Konjunkturinstitutet