Konjunkturen - Barometerindikatorn

83,4Indikatorn
jul-20

I juli steg Konjunkturinstitutets Barometerindikator med 8,1 enheter till 83,4. Det var tredje månaden i rad som indikatorn steg efter det historiskt branta fallet i april. Trots uppgången är läget fortsatt mycket svagt.

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där företag och hushåll får svara på frågor om nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om den överstiger 100 är stämningsläget i ekonomin bättre än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ovan framträder konjunktursvängningarna tydligt genom åren. Särskilt märks IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även uppgången under 2007 samt finanskrisen kort därefter syns tydligt.

De senaste månaderna präglas helt och hållet av coronakrisen. I mars började denna till viss del göra avtryck i undersökningen. I april föll sedan indikatorn brant. Nedgången var den största som någonsin uppmätts. Under de tre senaste månaderna har dock en viss återhämtning skett. I juli bidrog samtliga sektorer utom hushållen till uppgången.

Trots uppgången är läget i ekonomin alltjämt mycket svagare än normalt. Jämfört med februari, det vill säga innan coronakrisen börjat påverka mätningarna, har alla sektorer backat kraftigt. Mest har stämningsläget försämrats inom tjänstesektorn och detaljhandeln, men även inom industrin och byggsektorn är läget mycket svagare än normalt. Också hushållen har fortsatt en pessimistisk bild av läget, både gällande den egna ekonomin och den makroekonomiska utvecklingen.

Indikatorer i Konjunkturbarometern

Medelvärde 100

feb-20jul-20Diff feb-jul
Barometerindikatorn99,683,4-16,2
Tillverkningsindustri104,395,7-8,6
Bygg & anläggning100,792,6-8,1
Detaljhandel109,696,7-12,9
Tjänstesektorn93,073,3-19,7
Hushåll99,583,3-16,2
LADDA NER
Källa: Konjunkturinstitutet