Konjunkturen - Barometerindikatorn

95,6 indikatorn
dec-20

I december sjönk Konjunkturinstitutets Barometerindikator med 1,6 enheter till 95,6. Alla sektorer utom bygg- och anläggning samt hushållen bidrog till nedgången. Läget är fortsatt svagt.

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där företag och hushåll får svara på frågor om nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om den överstiger 100 är stämningsläget i ekonomin bättre än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ovan framträder konjunktursvängningarna tydligt genom åren. Särskilt märks IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även uppgången under 2007 samt finanskrisen kort därefter syns tydligt.

De senaste månaderna präglas helt och hållet av coronakrisen. I mars började denna till viss del göra avtryck i undersökningen. I april föll sedan indikatorn brant. Nedgången var den största som någonsin uppmätts. Därefter har det sedan skett en gradvis förbättring, som dock bröts i december då Barometerindikatorn backade med 1,6 enheter.

Trots återhämtningen sedan våren 2020 är läget i ekonomin alltjämt svagare än normalt. Jämfört med februari, det vill säga innan coronakrisen börjat påverka mätningarna, har nästan alla sektorer backat.

Indikatorer i Konjunkturbarometern

Medelvärde 100

feb-20dec-20Diff feb-dec
Barometerindikatorn98,695,6-3,0
Tillverkningsindustri98,1106,98,8
Bygg & anläggning103,095,6-7,4
Detaljhandel103,597,5-6,0
Tjänstesektorn99,486,4-13,0
Hushåll98,292,3-5,9
LADDA NER
Källa: Konjunkturinstitutet