Konjunkturen - Barometerindikatorn

105,3 indikatorn
mar-21

I mars steg Konjunkturinstitutets Barometerindikator med 1,5 enheter till 105,3. Trots uppgången ligger samtliga indikatorer, undantaget tillverkningsindustrin, under sitt historiska medelvärde . Läget är fortsatt svagt.

Barometerindikatorn ger varje månad en bild över det aktuella konjunkturläget. Den bygger på undersökningar där företag och hushåll får svara på frågor om nuläget och framtidsutsikterna i ekonomin.

Barometerindikatorn har ett genomsnitt på 100. Om den överstiger 100 är stämningsläget i ekonomin bättre än normalt och om den ligger under 100 är ekonomin svagare än normalt. 

I diagrammet ovan framträder konjunktursvängningarna tydligt genom åren. Särskilt märks IT-boomen kring millennieskiftet och den efterföljande kollapsen. Även uppgången under 2007 samt finanskrisen kort därefter syns tydligt.

De senaste månaderna präglas helt och hållet av coronakrisen. I mars började denna till viss del göra avtryck i undersökningen. I april föll sedan indikatorn brant. Nedgången var den största som någonsin uppmätts. Därefter har det sedan skett en gradvis förbättring.

Trots återhämtningen sedan våren är läget i ekonomin alltjämt svagt för många sektorer. Jämfört med mars 2020, då coronakrisen tydligt börja påverka mätningarna, har sektorerna för bygg- och anläggning backat ytterligare medan tjänstesektorn, tillverkningsindustrin samt hushållen stigit.

Indikatorer i Konjunkturbarometern

Medelvärde 100

mar-20mar-21Förändring
Barometerindikatorn92,9105,312,4
Tillverkningsindustri100,5117,717,2
Bygg & anläggning98,796,6-2,1
Detaljhandel104,196,7-7,4
Tjänstesektorn87,095,48,4
Hushåll89,897,17,3
LADDA NER
Källa: Konjunkturinstitutet