Prognos för ränta på bolån

En enkel prognos för räntan på bolån pekar på drygt 4 procent i början av 2023. Prognosen avser 3 månaders bidningstid efter ränterabatt. Exakt hur hög räntan blir vet ingen med säkerhet. 

Riksbanken höjer för närvarande styrräntan för att pressa ner den höga inflationen. Sedan 2011 har bolåneräntan, med tre månaders bindningstid efter ränterabatter, följt styrräntan ganska väl. I genomsnitt har den legat 1,8 procentenheter över reporäntan. Genom att följa prognoserna för styrräntan ser vi att tremånadersräntan efter rabatt kan väntas ligga på drygt 4 procent i början av 2023. 

Prognosen bygger på Riksbankens bedömning av hur reporäntan kommer att utvecklas. Du kan läsa mer om varför Riksbanken höjser styrräntan här.