Ingångslöner - internationellt

21 länder i EU har lagstadgade minimilöner. I kronor räknat ligger Luxemburg högst på cirka 27 140 kronor i månaden och Albanien lägst på cirka 3 880 kronor i månaden. I relation till medianlönen är det istället minimilönerna i Portugal och Frankrike som ligger högst bland EU-länderna. Sverige har ingen lagstadgad minimilön däremot finns ingångslöner i många kollektivavtal.

Sverige har ingen lagstadgad minimilön. Ingångslönerna bestäms istället i kollektivavtal som förhandlas fram av arbetsgivarorganisationer och fackförbund. I många kollektivavtal ligger ingångslönen för personer som är 20 år eller äldre på cirka 22 600 kronor i månaden år 2021.

I de 21 EU-länder som har lagstadgade minimilöner beror minimilönenivån i hög grad på det allmänna löneläget i landet. I länder där lönerna generellt sett är höga är också minimilönerna höga. Luxemburg har EU:s högsta minimilön på nära 27 140 kronor i månaden och Albanien har EU:s lägsta på drygt 3 880 kronor.

Eftersom löner och köpkraft skiljer sig åt mellan länderna är det svårt att jämföra minimilöner rakt av i en gemensam valuta. Istället är det vanligt att man jämför olika länders minimilönebett. Inom EU är minimilönen som andel av medianlönen högst i Portugal på 66 procent, följt av Frankrike på nära 61 procent och lägst i Lettland, där den uppgår till cirka 42 procent av medianlönen. I Sverige låg medianlönen på 33 200 kronor år 2021 vilket innebär att minimilönebettet, i vårt fall ingångslönen som andel av medianlönen, låg på drygt 68 procent samma år. Läs mer om svenska ingångslöner här.