Ingångslöner - internationellt

22 EU-länder har lagstadgade minimilöner. I kronor räknat ligger Luxemburg högst på omkring 20 600 kronor i månaden och Bulgarien lägst på nära 2 700 kronor i månaden. I relation till medianlönen ligger den franska minimilönen högst i EU på 61 procent av medianen. Lägst ligger Spanien där minimilönen uppgår till 37 procent av medianlönen. 

Sverige har ingen lagstadgad minimilön. Ingångslönerna bestäms istället i kollektivavtal som förhandlas fram av arbetsgivarorganisationer och fackförbund. I många kollektivavtal ligger ingångslönen för personer som är 20 år eller äldre på över 20 000 kronor i månaden. Medianlönen i Sverige ligger på cirka 29 000 kronor vilket innebär att minimilönebettet, det vill säga ingångslönen som andel av medianlönen, ligger runt 70 procent. Läs mer om svenska ingångslöner här.

I de 22 EU-länder som har lagstadgade minimilöner beror minimilönenivån i hög grad på det allmänna löneläget i landet. I länder där lönerna generellt sett är höga är också minimilönerna höga. Luxemburg har EU:s högsta minimilön på omkring 20 600 kronor i månaden och Bulgarien har EU:s lägsta på knappt 2 700 kronor.

Eftersom löner och köpkraft skiljer sig mellan länderna är det svårt att jämföra minimilöner rakt av i en gemensam valuta. Istället är det vanligt att man jämför olika länders minimilönebett. Inom EU är minimilönen som andel av medianlönen högst i Frankrike på 61 procent och lägst i Spanien där den uppgår till 37 procent av medianlönen.