Definitioner på arbetsmarknaden

Vem är sysselsatt och vem är arbetslös? Hur kan arbetslösheten gå upp samtidigt som sysselsättningen går upp? Och hur kan det komma sig att arbetslösheten i procent går upp men antalet går ner? Ekonomifakta reder ut begreppen och svarar på de vanligaste frågorna. 

Vanliga definitioner

En person som utförde minst en timmes arbete under referensveckan eller hade en pågående anställning räknas som sysselsatt. Personer som deltar i vissa arbetsmarknadspolitiska åtgärder räknas också som sysselsatta.

Sysselsättningen redovisas som antalet sysselsatta personer. Ibland talar man om sysselsättningsgrad vilket visar hur stor andel av den arbetsföra befolkningen (oftast alla mellan 15-74 år, men även åldersintervallen 16-64 och 20-64 år används) som är sysselsatta.

En person som är arbetslös är inte sysselsatt men kan och vill börja jobba inom två veckor samt har sökt jobb under de senaste fyra veckorna, alternativt en person som inte jobbar men väntar på att börja ett jobb inom tre månader.

Arbetslösheten beskrivs som antalet arbetslösa personer eller som andelen arbetslösa av arbetskraften.

Arbetskraften består av sysselsatta och arbetslösa personer. Arbetskraften växer om det blir fler i arbetsför ålder, färre som studerar eller färre sjukskrivna och pensionerade.

En schematisk översikt hittar du här.


Vanliga frågor och svar

 • Ibland hör man att arbetslösheten och sysselsättningen ökar samtidigt - hur går det till? 

  Om arbetskraften växer så kan både antal sysselsatta personer och antal arbetslösa personer öka samtidigt.

 • Arbetslösheten har ökat i procent men antalet arbetslösa har gått ned – hur kommer det sig?

  Om arbetskraften krymper samtidigt som arbetslösheten minskar så kan andelen gå upp samtidigt som antalet minskar. För att illustrera detta antar vi att 100 personer är i arbetskraften, 10 personer är arbetslösa och arbetslösheten är 10 procent. Nästa månad har 50 personer lämnat arbetskraften så arbetskraften består av bara 50 personer. Arbetslösheten har gått ned till 8 personer, men arbetslösheten har ökat till 16 procent!

 • Hur kan sysselsättningsgraden gå ned samtidigt som sysselsättningen går upp?
  Sysselsättningsgraden är högst i åldersgrupperna 25-54 år. Om det blir fler ungdomar 15-24 år eller fler pensionärer 65-74 år i befolkningen relativt till de andra åldersgrupperna kan sysselsättningsgraden minska även om sysselsättningen går upp. Sysselsättningsgraden är andelen av befolkningen i arbetsför ålder som är sysselsatt.

 • Hur kan sysselsättningsgraden och arbetslösheten öka samtidigt?
  När arbetslösheten ökar så minskar ofta sysselsättningsgraden eftersom personer som tidigare varit sysselsatta blir av med sina jobb. Men det finns också tillfällen när både sysselsättningsgraden och arbetslösheten ökar. Det beror på att båda påverkas när nya personer träder in på arbetsmarknaden. Hur det går till illustreras med ett räkneexempel:

  Om 100 personer är i arbetsför ålder och 65 av dem är sysselsatta så är sysselsättningsgraden 65 procent. Om 5 personer är arbetslösa så tillhör 70 personer arbetskraften (sysselsatta och arbetslösa) och arbetslösheten ligger på 7,1 procent (5/70). 10 personer som står utanför arbetskraften bestämmer sig för att börja söka jobb. Arbetskraften ökar då till 80 personer. Fem får jobb direkt och fem blir arbetslösa. Det gör att antalet sysselsatta ökar till 70 personer och sysselsättningsgraden ökar till 70 procent (70/100). Antalet arbetslösa stiger till 10 personer och arbetslösheten ökar till 12,5 procent (10/80).